İrtifak hakkı kurulduktan sonra satışı yapılan hazine taşınmazından irtifak hakkı bedeli alınır mı?

İrtifak Hakkı Nedir?

Irtifak hakları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmaktadır.

4721 sayılı kanuna göre bir taşınmaz üzerinde irtifak hakkı kurulduğunda taşınmaz irtifak hakkı mülkiyeti ve taşınmazın çıplak mülkiyeti olmak üzere ikiye ayrılır.

İrtifak hakları taşınmaz lehine ve kişi lehine olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat her durumda irtifak hakkından doğan alacağın sahibi taşınmazın malikidir.

Dolayısıyla malikin değişmesi durumunda irtifak hakkından kaynaklanan alacağa  yeni malik sahip olur.

İrtifak Hakkı Kurulan Hazine Taşınmazının Satışı

Dolayısıyla irtifak hakkı kurulmuş olan bir hazine taşınmazının satılması durumunda irtifak hakkından doğan alacağın maliki taşınmazın yeni sahibi olur. Bu nedenle irtifak hakkı kurulduktan sonra satışı yapılan Hazine taşınmazlarında satıştan sonra irtifak hakkı bedeli tahsilatı yapılmaması gerekir.

İrtifak Hakkı Kurulan Hazine Taşınmazının Satışında Değer Tespiti

Irtifak hakkı kurulmuş taşınmaz satıldığında irtifak hakkı alacağının maliki taşınmazın yeni sahibi olduğuna göre bu durumda olan taşınmazların satışında tahmin edilen bedel tespit edilirken irtifak hakkının durumu da dikkate alınmalıdır.

Şöyle ki;

Eğer ki geçit hakkı, mecra irtifak hakkı gibi irtifak hakkı bedelinin tamamının tahsil edildiği durumlarda tahmin edilen bedelden irtifak hakkı bedeli için tahsil edilen tutarlar düşünmelidir.

Irtifak hakkı bedelinin tamamının tahsil edilmediği durumlarda irtifak hakkı alacağı yeni malike geçeceği için sadece tahsil edilen kısım tahmin edilen bedelden düşülür, henüz tahsil edilmemiş kısım tahmin edilen bedelden düşülmez.

Bunun nasıl yapılacağını açıklamak için öncelikle irtifak hakkı bedelinin tahmin edilen bedelde nasıl dikkate alındığını açıklamamız gerekmektedir.

Örneğin toplam tahmin edilen bedeli 10.000 TL olan bir taşınmazda yıllık 10 lira üzerinden 30 yıl süreli bir irtifak kurulduğunda toplam irtifak hakkı bedelinin yani 300 TL nin toplam tahmin eden bedel olan 10.000 TL’den düşülerek tahmin edilen bedelin 9700 TL olarak hesaplanması gerekmektedir. 

Niçin böyle yaptığımızı da açıklayayım. Yargı kararlarına göre bir taşınmazdaki irtifak hakkı bedeli o taşınmazda irtifak hakkı kurulması nedeniyle ortaya çıkan değer kaybıdir. Dolayısıyla bunu tersinden yorumlar isek irtifak hakkı bedelinin toplam tahmin edilen bedelden düşülmesi gerekmektedir.

Fakat irtifak hakkı kurulan taşınmaz satıldığında irtifak hakkı alacağı taşınmazın yeni malikine geçeceği için bu durumda sadece tahsil edilen kısımların tahmin edilen bedelden düşülmesi gerekir.

Örneğin 10 yıl önce kurulmuş irtifak hakkından dolayı tahmin 100 tl irtifak hakkı bedeli tahsil edildiğini ve geriye 200 TL irtifak hakkı alacağı kaldığını varsayalım. Böyle bir durumda sadece 100 lira irtifak hakkı bedeli toplam tahmin edilen bedelden düşülür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.