İşletme/İmtiyaz Hakları AİHS Kapsamında Mülk Olarak Değerlendirilebilir mi?

AİHM, 1996 yılında verdiği Matos e Silva, Lda ve Diğerleri/Portekiz davasında, özel bir şirketin bir arazi üzerindeki işletme ve imtiyaz haklarının, mülk olarak değerlendirilebileceğine karar vermiştir. Matos e Silva arazi ekimi, balık çiftçiliği ve tuz çıkarımı yapan özel bir limitet şirkettir. İşlettiği arazinin bir bölümü şirketin mülkiyetindedir, geri kalan kısmı ise imtiyaz olarak elde tutulmaktadır.

Mahkeme bu davada da Gasus davasında vurguladığı “mal ve mülk kavramının özerk bir anlamı bulunduğuna” ilişkin içtihadını yenileyerek arazi üzerinde başvurucuların neredeyse yüz yıldır itiraza konu olmayan hakları ve bunu işletmekten elde ettikleri gelirin, “mal ve mülk” olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Mahkeme, mülk kavramının özerkliği ile ilgili bu kararında şu görüşlere yer vermiştir (Dutertre, 2005: 442): “Komisyon gibi, Mahkeme de arazinin bir bölümünün mülkiyetinin tartışmasız olduğunun altını çizmektedir. Diğer bölüme gelince […] Mahkeme, iç hukuka göre mülkiyet hakkının bulunup bulunmadığı kararının Mahkeme’ye ait olmadığı konusunda Devlet’e katılmaktadır. Ancak aynı zamanda, 1 No.’lu Protokol’ün 1. Maddesi çerçevesinde “mal ve mülk” (İngilizce’de “possessions”, Fransızca’da “biens”) kavramının özerk bir anlamı bulunduğuna da dikkat. Mevcut davada tartışmalı arazi üzerinde başvurucuların neredeyse yüz yıldır itiraza konu olmayan hakları ve bunu işletmekten elde ettikleri gelir, 1. Madde kapsamında “mal ve mülk” olarak tanımlanmasına yol açabilir”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.