1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İstanbul’da Milli Emlaktan Satılık İmarlı Parseller


1- Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti ve yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

PARSELLERİN LİSTESİ YAZININ SONUNDADIR

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler

a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;

Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.       

4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. 

5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir.

6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satışı yapılan taşınmaz KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İlgilendiğiniz ilanın üstüne tıklayınız

İlan Başlığım2Fiyatİhale Tarihi
İstanbul Kartal Yakacık – Merkez Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 285,68 m2 Arsa285,68 m22.856.800,00 TL12.04.2023 10:00
İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 110,74 m2 Tarla110,74 m2609.070,00 TL12.04.2023 15:30
İstanbul Pendik Dolayoba Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 264,00 m2 Arsa264,00 m23.168.000,00 TL12.04.2023 13:30
İstanbul Tuzla Tuzla – Merkez Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 448,15 m2 Arsa448,15 m25.378.520,00 TL12.04.2023 14:30
İstanbul Kartal Yakacık – Merkez Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 273,04 m2 Tarla273,04 m23.003.440,00 TL12.04.2023 10:40
İstanbul Pendik Emirli Köyü Milli Emlak’tan Satılık 5.938,04 m2 Arsa5.938,04 m28.907.060,00 TL12.04.2023 11:30
İstanbul Sancaktepe Samandıra Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 194,80 m2 Arsa194,80 m21.363.600,00 TL11.04.2023 14:30
İstanbul Şile İmrendere Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 377,17 m2 Tarla377,17 m21.132.000,00 TL11.04.2023 10:30
İstanbul Şile İmrendere Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 1.145,34 m2 Tarla1.145,34 m23.437.000,00 TL11.04.2023 11:30

Yorum Yap