İtalya’da Uygulanan Kira Kontrolleri

İtalya’da da 1947 yılından bu yana kira kontrolü uygulanmaktadır.

Bu kapsamda kamu otoriteleri kiraların kontrolü amacı ile sık sık kira mevzuatına müdahalede bulunmaktadırlar. Bu müdahaleler bazen kira bedellerinin dondurulması, bazen tüm güncel kiraların süresinin uzatılması, bazen de kiraya konu taşınmazların tahliyesini öngören yargı kararının uygulamasının hükümet tarafından çıkarılan kanun hükmünde kararname ile durdurulması şeklinde cereyan edebilmektedir.

Kira sürelerinin uzatılması ile ilgili en son mevzuat 22 Temmuz 1978 tarihli ve 392 sayılı Kanun’dur. Bu kanunun 56. maddesi, kiracının ve kiraya verenin (taşınmaz malikinin) durumları dikkate alınarak hükümet tarafından çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile, mahkemeler tarafından verilen tahliye kararlarının uygulanmasının ertelenmesine imkan tanımaktadır. Ancak erteleme süresi altı (istisnai hallerde on iki) ayı geçememektedir.

1998/7 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşınmazların tahliye işlemi 31 Ekim 1998 tarihine kadar durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, 2 Kasım 1998 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, tahliye kararlarının uygulanması 28 Şubat 1999 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şudur: Tahliye kararlarının uygulanmasının ertelenmesi amacıyla çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, sadece belli bir konuta ya da belli bir duruma özgü olarak hüküm doğurmamaktadırlar. Bu kararnameler, kira süresi aynı anda biten çok sayıda taşınmaza uygulanmaktadır.

1998 yılında çıkarılan 431 sayılı Kanun ise tahliye koşullarını oldukça ağırlaştırmıştır. Kanunun 6. maddesine göre; ev sahipleri ve kiracılar Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde yeni bir kira sözleşmesinin yürürlüğe konulması konusunda anlaşabilirler ise yeni sözleşmedeki hükümler geçerli olacaktır. Eğer altı ay içinde anlaşma olmaz ise kiracı, tahliye kararının yürürlüğe gireceği yeni bir tarih belirlenmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurma hakkına sahiptir. Bu durumda sulh hukuk hakimi tarafından tahliye kararının yürürlüğe girmesi için yeni bir süre belirlenecektir. Ancak tahliye kararının uygulanması;

a) Kiracı 65 yaşından yaşlı ise, veya;

b) Bakmakla yükümlü olduğu beş veya daha fazla çocuğu var ise, veya;

c) Taşınabilir personel (liste di mobilità) listesinde ise, veya;

d) İşsizlik ödemeleri ya da düşük ücretli işçi ödemeleri kapsamında kalıyor ise, veya;

e) Resmi olarak sosyal konutlara yerleştirilmiş ise, veya;

f) Halen yapım aşamasında olan bir yapı satın almışsa, veya;

g) Kendi evi için ödediği taksitler devam ediyorsa,

En fazla on sekiz ay ertelenebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.