Kamu Tüzel Kişileri AİHM Nezdinde Dava Açabilirler mi?

Her ne kadar Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi kamu hukukuna ya da özel hukuka tabi olmasına bakmadan tüm tüzel kişilerin, mülkiyet hakkı için getirilen korumadan yararlanabileceğini hüküm altına almış ise de bu maddenin Sözleşme’nin usul hukukuna ilişkin hükümler ihtiva eden 34. maddesi dikkate alınarak yorumlanması gerekir.

Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin tüzel kişilerin niteliği konusunda herhangi bir ayrım yapmamasına rağmen Sözleşme’nin 34. maddesi sadece hükümet dışı kuruluşlara başvuru hakkı tanıdığı için mülkiyet hakkına getirilen korumadan yalnızca özel hukuk tüzel kişileri yararlanabilir.

Bundan dolayı kamu tüzel kişilerinin kendi devletleri aleyhine dava açma ehliyetleri bulunmadığı ve Ek 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesinin, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetlerinde bulunan malları kapsamadığı kabul edilmektedir. AİHM Rothenthurm Commune/İsveç kararında “Belediye gibi yerel bir yönetim, hükümet dışı bir örgüt ya da bir kişi topluluğu/grubu olmadığı için, bir başvuruda bulunma yetkisine/ sıfatına sahip değildir” şeklinde karar vermiştir (Poroy, 2006: 123).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.