Karayolu Kenarında Açılacak Akaryakıt İstasyonu Gibi Tesislere Nasıl İzin Alınır?

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; karayollarının her iki tarafında karayollarına bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/LNG) dolum ve ikmal istasyonları, tehlikeli madde depoları, umuma açık park yerleri, umuma açık garaj, yolcu terminali (otogar), yük terminali (nakliyat ambar ve depoları), fabrika, iş hanı, çarşı, pazar yeri, toptancı hal, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, malzeme ocak ve harmanları, maden ve petrol şantiye-ocak ve tesisleri, araç bakım-onarım-teşhir ve satış yerleri, otel, motel, lokanta, kahvehane, ticari bina, hububat-tütün-fındık- pancar ve benzeri tarım ürünleri depoları, besi çiftliği ve ahırlar, yolcu indirme-bindirme yerleri (durak), sürücü kurs yerleri, eğitim-sağlık-spor-dini-kültürel ve benzeri amaçlı kamu ve özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri, üretme çiftlikleri, havuzlar, sabit kantarlar, trafolar, meskenler ile trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesislerin yapılabilmesi için “geçiş yolu izin belgesi” alınması zorunludur.

Geçiş yolu izin belgesi sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgilidir. Bu belgenin alınması, İmar Kanunu gereğince ruhsat alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yani sadece geçiş yolu izin belgesi alınması, inşaata başlamak için yeterli değildir. Bu belge alındıktan sonra ilgisine göre belediyeden veya özel idareden inşaat ruhsatı alınması gerekir.

Aynı Yönetmeliğin 6. maddesine göre; askeri alanlar ile kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan enerji, sulama, petrol ürünleri ve doğalgaz boru hatları gibi tesislere 2 kilometreden daha yakına yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca ilgili kuruluşun, karayolu ile demiryolu arasındaki alanlarda yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca TCDD Genel Müdürlüğü’nün yazılı muvafakati aranır.

Yönetmeliğin 36. maddesine göre, bu tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için;

a) İlgili belediye başkanlığından “geçiş yolu izin belgesi” alınması,

b) İlgili belediye başkanlığının da trafik güvenliği bakımından bu Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamaları,

zorunludur.

Büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan yerlerde geçiş yolu izin belgesi ilçe veya ilk kademe belediyesi tarafından değil, büyükşehir belediyesi tarafından verilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.