Kayıt ve Suret Harcı Nedir? Kayıt ve Suret Harcı Nasıl Hesaplanır?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Kayıt ve Suret Harcı Nedir? Kayıt ve Suret Harcı Hangi Kanuna Göre Alınır?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79. maddesine göre, belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle taşınmazlarla ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, kayıt ve suret harcına tabidir. Bu nedenle, belediye tarafından verilecek plan örneği ya da imar durumu belgeleri kayıt ve suret harcına tabidir.

Kayıt ve Suret Harcının Tarife ve Matrahı

Bu harcın hesaplanmasında sahifeye bağlı suretlerde sahife adedi, sahifeye bağlı olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sahifesinin alanı birim kabul edilir. Harcın hesaplanmasında yarım ve yarımı aşan sahifeler, tam sahife sayılır. Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alanı 1 m2’den küçük olan suretler 1 m2 sayılır, m2’yi aşan miktarlar hesaplamada tam’a çıkarılır.

Belediye Gelirleri Kanununun 84. maddesine göre kayıt ve suret harçları harita plan ve krokilerin beher m2’sinden en az 4, en çok 12 TL olarak alınır.

Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi ile; Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit yetkisi, Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Alınacak harcın net tutarı Bakanlar Kurulunun 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı kararı (Resmi Gazete T/S: 07.05.2005/25808) ile belediye grupları (Belediyeler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007/01 No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile beş gruba ayrılmıştır.) bazında belirlenmiştir. Bu karara göre; belediye bazında alınması gereken kayıt ve suret harçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Belediye Grupları Bazında Kayıt ve Suret Harcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt ve Suret Harcının İstisnaları

Kanunun 80. maddesi kayıt ve suret harcı ile diğer harçlardan müstesna olan işlemleri düzenlemiştir. Buna göre;

a) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler,

b) Sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler,

c) Ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler,

Kayıt ve suret harcından müstesnadır.

Milli Emlak Kitabı
Kayıt ve Suret Harcı Nedir?
Nasıl Hesaplanır?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.