Kentsel Dönüşümde Kira Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

Aynı hüküm Yönetmeliğin 16. maddesinde de yer almıştır. Buna göre anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.

Yapı Sahipleri, Kiracılar, Sınırlı Ayni Hak Sahipleri

Kanun’un 5. maddesine göre anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

Yönetmeliğin 16. maddesi de benzer bir hüküm ihtiva etmektedir. Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları 6306 sayılı Kanun kapsamındaki bütün yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir.

Yapı Sahipleri Kira Yardımından Yararlanabilir mi?

Bunlardan malikler, yapıların ya da yapılardaki bağımsız bölümlerin tapu sicilindeki malikleridir. Bunlardan riskli yapı tespitinden önce malik statüsünde olanlar kira yardımında yararlanabilmektedirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kira Yardımları Kılavuzuna göre binanın riskli olduğu kesinleştikten sonra bağımsız bölümün satıldığı durumlarda, yeni malik kira yardımına başvuramaz.

2 evi olan kira yardımı alabilir mi?

Hayır, kentsel dönüşüm alanında bulunan sadece 1 ev için kira yardımı alınabilir.

Sınırlı Ayni Hak Sahipleri Kira Yardımından Yararlanabilir Mi?

Sınırlı ayni haklar, ayni hakların bir türüdür. Ayni haklar, malike sağladığı haklar yönünden iki kısma ayrılır. Bunlardan mülkiyet hakkı, malikine kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı verir. Sınırlı ayni haklar ise malike tasarruf hakkı dışında kullanma ve yararlanma haklarının birini ya da her ikisini veren haklardır.

Dolayısıyla sınırlı ayni hak sahipleri, riskli yapılarda ya da bu yapıların bağımsız bölümlerinde mülkiyet hakları olmamakla birlikte intifa hakkı ya da irtifak hakkı sahibi olarak ikamet eden kişilerdir.

Kiracılar, Kira Yardımından Yararlanabilir Mi?

Kiracılar ise riskli yapılarda ya da bu yapıların bağımsız bölümlerinde bir kira sözleşmesine dayanarak ikamet eden kişilerdir. Kamu lojmanlarında ikamet edenler de kiracı statüsünde sayılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından verilen 06/08/2014 tarihli ve 13241842/045/6185 sayılı görüş yazısında riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında en az bir yıldır kiracı olarak oturan hak sahiplerine 6306 sayılı kapsamında defaten kira yardımı veya faiz desteği verilebileceği yönünde görüş bildirilmiştir.

Kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar,  kira yardımı alabilir mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kira Yardımları Kılavuzuna göre, riskli kamu lojmanlarında ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusu yapabilirler.

Malik, Kiracı ya da Sınırlı Ayni Hak Sahibi Dışındaki Kişiler

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasına göre uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup riskli yapıyı kullanmakta olan kişilere de birinci fıkra hükümleri uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki kişiler, riskli yapıları kullanmakta olup da malik, malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet eden veya bu yapılarda işyeri bulunanlar dışındaki kişilerdir. Anayasa Mahkemesinin 27.2.2014 tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 sayılı kararında da vurgulandığı üzere bu kişiler, mülkiyet hakkı bulunmamasına ve/veya imar-iskân mevzuatına uygun olarak yapılmamasına rağmen ilgili taşınmazlar üzerine inşa edilen yapıları (özellikle gecekonduları) kullanan kişilerdir. Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasıyla, bunlara da geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilmesi imkânı tanınmıştır.

Ancak malik, kiracı, sınırlı ayni hak sahibi ve işyeri sahibi dışında kalanlara kira yardımı yapılabilmesi için “uygulamanın gerektirmesi” şarttır. 5. maddenin 2. fıkrasında “uygulamanın gerektirmesi hâlinde” bu yardımların yapılabileceği belirtilmiştir.

Üstelik Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesine göre inşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2463 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.