Kira, İrtifak ve Kullanma İzni Bedeli Artışlarında Damga Vergisi

Linkedin

Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde “Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine yazılan 05.12.2012 tarihli ve 32387 sayılı yazıda; Hazine tarafından daha önce yapılan sözleşme ile ilgili olarak sözleşme bedelinin artırılmasına yönelik karar alındığı takdirde;

Karar sadece bedel artışını ihtiva ediyorsa, artan miktar üzerinden,

Karar, bedel artışının yanı sıra sözleşme hükümlerinin de değiştirilmesini ihtiva ediyorsa artış da dahil olmak üzere toplam bedel üzerinden,

Damga vergisi alınması öngörülmüştür.

Ancak bu yazıdan daha sonra, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle 14. maddesinin 2. fıkrasına eklenen cümleye göre mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.

Bu değişiklikten sonra, eğer sözleşmede herhangi bir hüküm değişikliği yapılmadan sadece bedel artırımına ilişkin karar alınıyorsa bu karar damga vergisine tabi değildir, sözleşmede hüküm değişikliği de söz konusu ise artış da dahil olmak üzere toplam bedel üzerinden yeniden damga vergisi alınması gerekmektedir.