Kırşehir’de Milli Emlak’tan Satılık Arsa ve Tarlalar

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan,  mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı, kiralanması ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği ile  Kimlik fotokopisi veya tasdikli  bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

11) Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.

12) İhalede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

13) Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.(Traktör % 8 KDV , Motorsiklet %18 KDV, römork %8 KDV )

Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

Ayrıca Hazine taşınmazı satın almak konusundaki vergisel avantajlar konusunda şu yazımıza bakınız: Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlar?

 

NOT: İHALE TARİHİ: 26/04/2021   GEÇİCİ TEMİNAT ORANI: %20 (PARSEL BEDELİNİN % 20 Sİ KADAR GEÇİCİ TEMİNAT YATIRILACAKTIR)

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir. İletişim Numarası: 386 262 24 24

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

 

Sıra No Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi

(m2)

İmar Durumu Tahmini
Bedeli(TL)
İhale saati
1 Aşıkpaşa Mah. 3352      2 709,00   Hisseli 565,13 İmarlı      186.500,00 09:00
2 Aşıkpaşa Mah. 3448 8 1.000,00 Tam İmarlı 160.000,00 09:20

 

3 Aşıkpaşa Mah. 3459 1 1.431,00 Tam İmarlı 315.000,00 09:40
4 Aşıkpaşa Mah. 3459 2 1.384,00 Tam İmarlı 291.000,00      10:00
5 Aşıkpaşa Mah. 3461 2 1.178,00 Tam İmarlı 248.000,00 10:20
6 Aşıkpaşa Mah. 4451 10 460,00 Tam İmarlı 105.800,00 10:40
7 Akçaağıl Köyü 196 19 554,61 Tam imarsız 25.000,00 11:00
8 Akçaağıl  Köyü 259 1 1.110,49 Tam imarsız 50.000,00 11:20
9 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 283 5 749,19 Tam imarsız 25.000,00      11:40
10 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 291 1 254,55 Tam imarsız 6.650,00      13:40
11 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 290 2 1.057,83 Tam imarsız 21.200,00 14:00
12 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 265 9 442,86 Tam imarsız 16.750,00 14:20
13 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 252 12 2.685,83 Tam imarsız 71.450,00 14:40
14 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 162 4 712,20 Tam imarsız 14.250,00 15:00
15 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 292 3 1.014,64 Tam imarsız 20.300,00 15:20
16 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 172 1 2.102,69 Tam imarsız 42.100,00 15:40
17 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 238 7 1.283,77 Tam imarsız 25.700,00 16:00
18 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 292 2 1.011,42 Tam imarsız 20.250,00 16:20
19 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 252 7 1.638,64 Tam imarsız 32.800,00 16:40
20 Çadırlı Hacıyusuf Köyü 265 18 233,98 Tam imarsız 9.400,00 09:00
21 Ulupınar Köyü 131 4 925,32 Tam imarlı 20.400,00 09:20
22 Ulupınar Köyü 138 2 775,50 Tam İmarlı 17.100,00 09:40
23 Ulupınar Köyü 378 2 528,82 Tam imarlı 11.650,00 10:00
24 Sıdıklı Büyükoba Köyü 281 1 241,42 Tam İmarsız 4.600,00 10:20
25 Sıdıklı Büyükoba Köyü 345 1 625,97 Tam imarsız 11.900,00 10:40
26 Sıdıklı Büyükoba Köyü 347 1 65,46 Tam İmarsız 1.300,00 11:00
27 Özbağ Örcün(Erevik) 583 6 449,60 Tam imarlı 63.000,00       11:20
28 Özbağ Saraylar Mahallesi 309 79 698,55 Tam imarlı 35.000,00       11:40
29 Özbağ Saraylar Mahallesi 309 78 693,68 Tam imarlı 36.100,00 13:40
30 Özbağ Saraylar Mahallesi 321 7 572,56 Tam imarlı 75.600,00 14:00
31 Özbağ Saraylar Mahallesi 309 58 765,44 Tam imarlı 40.000,00 14:20
32 Özbağ Saraylar Mahallesi 309 64 727,62 Tam imarlı 38.000,00  14:40
33 Özbağ Saraylar Mahallesi 321 6 572,63 Tam imarlı 75.600,00  15:00
34 Karalar Köyü 111 172 400,61 Tam imarsız 30.100,00  15:20
35 Karalar Köyü 111 161 1.376,86 Tam imarsız 103.300,00  15:40
36 Karalar Köyü 139 1 444,38 Tam imarsız 33.500,00  16:00
37 Karalar Köyü 119 1 663,72 Tam imarsız 50.000,00 16:20
38 Karalar Köyü 128 1 160,51 Tam imarsız  

12.100,00

16:40
39 Kuşdilli Mahallesi 4607 9 824 Hisseli 471 imarlı 160.140,00 09:00
40 Kuşdilli Mahallesi 3560 6 664,00 Tam imarlı 173.000,00 09:20
41 Kuşdilli Mahallesi 3560 5 617,00 Tam imarlı 160.500,00 09:40
42 Toklumen Köyü 191 6 547,54 Tam imarlı 54.800,00 10:00
43 Toklumen Köyü 191 7 549,49 Tam imarlı 55.000,00 10:20
44 Toklumen Köyü 171 7 490,57 Tam imarlı 49.100,00      11:00
45 Toklumen Köyü 171 8 485,96 Tam imarlı 48.600,00 11:40
46 Toklumen Köyü 186 18 534,74 Tam imarlı 53.500,00 13:40
47 Değirmenkaşı Köyü 192 6 3258,38      Tam İmarsız 65.200,00 14:00
48 Değirmenkaşı Köyü 192 5 2.427,04 Tam imarsız 48.600,00 14:20
49 Sıdıklı Küçükoba 408 1 1074,44 Tam İmarsız 23.700,00 15:00
50 Yenice Mahallesi 6095 5 1.026,00 Hisseli 551,98 İmarlı 127.000,00 15:20
51 Sıdıklı Ekizağıl 124 12 198,87 Tam İmarsız 4,000,00 15:40
52 Sıdıklı Ekizağıl 124 13 160,31 Tam İmarsız 7.150,00 16:00
53 Sıdıklı Ekizağıl 124 1 1.925,16 Tam İmarsız 42.600,00 16:20
54 Sıdıklı Ekizağıl 105 389 1.316,57 Tam İmarsız 27.700,00 16:40
55 Sıdıklı Ekizağıl 124 9 134,73 Tam İmarsız 5.700,00 08:40
56 Sıdıklı Ekizağıl 124 11 1.869,29 Tam imarsız 48.600,00 09:00
57 Dedeli Köyü 272 5 701,97 Tam İmarsız 45.700,00 09:20
58 Dedeli Köyü 236 4 385,22 Tam İmarsız 26.400,00 09:40
59 Kayabaşı Mahallesi 2359 7 413,00 Tam İmarlı 119.770,00 10:00
60 Kayabaşı Mahallesi 2359 6 329,00 Tam imarlı 95,410,00 10:20
61 Saraycık Köyü 124 130 638,91 Tam imarsız 37.800,00 10:40

Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

Hazine taşınmazların satış bedellerinin ödeme koşulları hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.