Maaşı Dışında Geliri Bulunmayan Emeklilerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Gelirleri, münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar da tek mesken muafiyetinden yararlanabilmektedirler.

Söz konusu Genel Tebliğde belirtildiği üzere sosyal güvenlik kurumlarından; emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanların meskenlerine ilişkin indirimli (sıfır) vergi oranının uygulanabilmesi için bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması, hiçbir geliri olmayanların da bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

38 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde bunların meskenlerine indirimli (sıfır) vergi oranının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ancak, 45 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, bu kişilerin bir yılda elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı bina vergisi indiriminden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (103. maddenin 5479 sayılı Kanunla değişik şekline göre 18.000 TL) geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri, tek mesken muafiyetinden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu nedenle, indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanan bu durumdaki mükellefler hakkında ceza ve gecikme faizinin uygulanmaması, uygulanmış olan ceza ve gecikme faizinin terkin edilmesi ve tahsil edilmiş olanların ise ret ve iade edilmesi gerekmektedir.

Emekli olup, Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturmaları halinde bu meskenleri için indirimli bina vergisi oranından faydalandırılmaları gerekmektedir.

Ancak, emekli olan, tek meskeni bulunan ve bu meskenini de kiraya vererek eşine ait evde oturan eşin bu meskeni için indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.[1]

Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından faydalanmak için istenilen şartları taşımaları halinde 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan ve durumlarına uygun formları doldurarak ilgili belediyeye vermeleri gerekli bulunmaktadır.  

Mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından faydalanmak için ilgili Genel Tebliğler ekindeki formlardan durumlarına uygun olanlarını düzenleyip vermeleri esastır. Ancak form yerine bu yönde verdikleri dilekçenin de kabul edileceği tabiidir.

Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş ancak henüz emekli aylığı bağlanmamış kişilerin de talepte bulunmaları halinde indirimli bina vergisi oranından yararlanmaları gerekmektedir.

Yurtdışından emekli olan mükellefin emekli aylığı dışında başkaca bir gelirinin olmaması halinde Türkiye sınırları içinde sahip olduğu tek gayrimenkulden dolayı indirimli bina vergisi oranının uygulanması icap etmektedir.

Hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden veya gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, eşleri adına kayıtlı birden fazla gayrimenkulün bulunması bu mükelleflerin indirimli bina vergisi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

Eşlerden her ikisinin de emekli aylığı alması ve tek bir meskenlerinin olması halinde mesken hisseli ise her iki emeklinin de hisseleri nispetinde, hisseli olmayıp emekli olan eşlerden birinin adına kayıtlı olması halinde adına kayıtlı emeklinin indirimli bina vergisi oranından yararlanması gerekmektedir.

Eşlerden her ikisinin de emekli aylığı alması ve her ikisinin de tam veya hisseli birer meskenlerinin olması halinde eşlerin ayrı ayrı indirimli bina vergisi oranından yararlanması gerekmektedir.

Eşlerden yalnızca birinin emekli olması ve emekli olmayan eşin tek meskene sahip olması halinde kendisine ait hiçbir geliri olmadığını taahhüt etmesi durumunda indirimli bina vergisi oranından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Tek meskenleri yanında gelir getirmeyen arsa ve arazileri bulunan ve gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan mükelleflerin de indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlandırılmaları gerekmektedir.

[1] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 17.05.2006 tarihli ve 2786 sayılı özelgesi

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.