1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları
  3. Manisa Yunusemre Evranos Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 2.227,00 m2 Sanayi Arsası

Manisa Yunusemre Evranos Mahallesi Milli Emlak’tan Satılık 2.227,00 m2 Sanayi Arsası


Aşağıda gerekli bilgileri verilen Hazine parseli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre yapılacak ihale ile satılacaktır. (Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

Parsel Bilgileri
İliManisa
İlçesiYunusemre
Mahalle/KöyEvranos Mahallesi
Ada/Parsel/3644/4
Taşınmaz CinsiTaşınmaz Cinsi
Yüzölçümü2.227,00m2
Hazine Hissesi2.227,00
İmar Bilgileri
İmar Varmı?Arsa
İmar DurumuSanayi Bölgesi
Parselin Konumu
Manisa
İhale Bilgileri
Satış Bedeli1.558.900,00
Geçici Teminat Miktarı311.780,00
İhale Tarihi ve Saati16.12.2020 10:00
Taşınmazın Görüntüsü
Başvuru Bilgileri
İhalenin Yapılacağı YerMANİSA
İletişim Tel(236) 231 11 33 – 231 59 17

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

Hazine taşınmazların satış bedellerinin ödeme koşulları hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?

Yorum Yap

Yorum Yap