Mekansal Planlarda Planlama Alanının Belirlenmesi

Planlama sürecinin ilk aşamalarından birisi, planlama alanının belirlenmesidir. Normal koşullar altında planlama alanının belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkı söz konusudur. Ancak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği bazı planlar açısından planlama alanının belirlenmesiyle ilgili önemli kurallar koymuştur. Bu kurallara uyulmaması planların iptali sonucunu doğurabilir.

1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 13. maddesine göre mekânsal strateji planı;

a) Ülke bütünü ile karasuları ve münhasır ekonomik bölgeleri kapsayacak şekilde ülke düzeyinde,

b) Metropoliten bölgeler, gelişme odakları, yeni kentler, gelişme koridorları, üretim, arz ve tüketim akımları ve ilişkileri, kentsel ve bölgesel ağlar, yerleşmelerin yoğunluğu, ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşikler gibi etkenler dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen havza ya da bölgeleri kapsayacak şekilde bölge düzeyinde,

hazırlanır.

2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 18. maddesine göre çevre düzeni planı; coğrafi, sosyal, ekonomik, idari, mekânsal ve fonksiyonel nitelikleri açısından benzerlik gösteren bölge, havza veya en az bir il düzeyinde yapılır. Bu nedenle en az bir ilden küçük alanın, çevre düzeni planlama alanı olarak belirlenmesi (ya da tersinden söylersek bir ilden daha küçük alanda çevre düzeni planı yapılması) hukuka aykırılık teşkil edecektir.

3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi

Uygulama ve nazım imar planları açısından belirli bir planlama alanı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak uygulama imar planlarının yapılabilmesi için nazım imar planlarının varlığı şart olduğu için nazım imar planı olmayan bir alanda uygulama imar planı yapılması hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24. maddesine göre uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi sosyal ve teknik altyapı alanı dengeleri gözetilerek etaplar halinde de yapılabilir. Aynı Yönetmeliğin 23. maddesine göre ihtiyaç duyulması halinde, nazım imar planlarında, sosyal ve teknik altyapı alanları ve kamuya ayrılan alan dengeleri gözetilmek suretiyle uygulama imar planlarının yapım etapları belirlenebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.