Mera Kanunu’na tabi harman yerlerine yapı kayıt belgesi alınabilir mi? Merada YKB alınmış yapılar yıkılabilir mi?

Linkedin

Suat ŞİMŞEK-Milli Emlak Kontrolörü

Mera Kanunu’na tabi yerlerde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Gerek Kanun ve gerekse Yönetmelik yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek taşınmazları tek tek saymıştır. Mera ve harman yerleri, düzenlenmeyecek alanlar arasında değildir.

Mera Kanunu’na tabi yerlerde yapı kayıt belgesi düzenlenmesi durumunda bu alanların satılıp satılmayacağı konusu biraz muğlaktır. Yönetmeliğe göre  Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Meralar ve harman yerleri de 4342 sayılı Mera Kanunu’na tabidir. Bu nedenle (kural olarak) bunların imar barışı kapsamında satışının mümkün olmadığı düşünülebilir. Ancak Mera Kanunu imar planı kapsamında kalan ya da imar planı kapsamına alınması planlanan yerlerde meraların vasfının değiştirilebileceğini öngörmektedir. Bundan dolayı yapılaşmanın yoğun olduğu alanlarda imar planı yapılması mümkün ise mera ve harman yerinin tahsis amacı değiştirilip imar barışı kapsamında satılabilir.

Gerek Kanun ve gerekse Yönetmelik Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen taşınmazlardan ecrimisil alınmasını yasaklamamaktadır. Bu nedenle Yapı Kayıt Belgesi olsa dahi ecrimisil alınması mümkündür. Bununla birlikte söz konusu taşınmaz mera, yaylak, kışlak niteliğinde ise bu tür taşınmazlardan Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 2002/12 sayılı Genelgesi gereğince ecrimisil alınmamaktadır.

Ayrıca Kanun sadece 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca verilen yıkım kararlarının ve para cezalarının kaldırılacağını öngörmektedir. Buna karşılık Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi özel kanunları uyarınca verilen yıkım kararları, imar barışı kapsamına girmemektedir. Bu nedenle bu alanlarda yapı kayıt belgesi alınmış olsa dahi Mera Kanunu veya Orman Kanunu uyarınca yıkım kararı verilmesi ve yapıların yıkılması mümkündür.