Milli Emlak Baz İstasyonu Kiralamalarında Kira Bedellerine Tavan Sınır

Bilindiği üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre kira bedeli rayiç bedelin yüzde dördüdür.

Fakat 2014-41120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM, Baz İstasyonu, Reklam Panosu Kiralamalarında Bedel Tespitinde Zeminin Rayiç Bedeli Dışında Dikkate Alınacak Hususlar) ile “ATM, baz istasyonu, radyo verici istasyonu, reklam panosu ve benzeri yerlerin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle kira rayiç bedellerinin belirlenmesinde, sadece zemin bedelinin değil, mekânsal olarak çok fazla yer kaplamamakla birlikte kamuya açık çok sayıda kişiye hizmet vermeleri, ticari nitelik taşımaları ve gelir getirici oldukları hususları ile son yıl kira bedeli ve emsal kira bedellerinin de göz önünde bulundurulması” istenilmiştir.

Bundan dolayı ATM, baz istasyonu, radyo verici istasyonu, reklam panosu ve benzeri yerlerin kiraları, diğer kiralardan farklı olarak belirlenmektedir.

Fakat 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen “Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması” başlıklı ek 9. maddeye göre,

“Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.”

Buna göre, baz (elektronik haberleşme) istasyonları için Milli Emlak tarafından yapılan kiralamalarda sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemeyecektir.

Ek 9. madde, mevcut sözleşmelerle ilgili hüküm ihtiva etmediği için mevcut sözleşmelerdeki hükümler ve kira bedelleri sözleşme süresi sonuna kadar tahsil edilmeye devam edilmesi gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.