1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları
  3. Milli Emlak Denizli’de Arsa Satıyor, Toplam İhale Bedeli 56 Milyon TL

Milli Emlak Denizli’de Arsa Satıyor, Toplam İhale Bedeli 56 Milyon TL


1- Aşağıdaki (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazlar satış ihaleleri, tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 – İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonlar huzurunda yapılacaktır. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılabileceği gibi ihale tarihlerinde İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasının zemin katındaki vezneye de yatırılabilecektir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelere ilişkin dekont vb. belgeler geçici teminat belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İhalelere nasıl katılabileceğiniz hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.

7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar ile Kamu Konutu Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

8– Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.

10 – Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

PARSELLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. PARSELLER, SATIŞ BEDELLERİ, İHALE TARİH VE SAATLERİ  HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SIRA

NO

İLÇESİMAHALLESİADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇ.

(m²)

İMAR DURUMU
1PamukkaleHaytabey316186.395,23Plan dışı.
2PamukkaleAkhan2511410,00A-2 Konut Alanı
3PamukkaleAkhan2555389,00A-2 Konut Alanı
4PamukkaleKale17019.909,00A-2 Konut Alanı
5PamukkaleKale171119.797,00A-2 Konut Alanı
6MerkezefendiYeşilyayala20434.252,28Plan dışı.
7MerkezefendiYeşilyayala20443.276,61Plan dışı.
8MerkezefendiÇakmak65813.773,00A-5 Konut Alanı
9MerkezefendiÇakmak69313.605,00A-5 Konut Alanı
10MerkezefendiKumkısık19935.312,00Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
11MerkezefendiKumkısık173313.823,00Sanayi Alanı
12MerkezefendiKumkısık194220.909,00Tarımsal Sanayi Depolama Alanı
13MerkezefendiKumkısık191135.074,00Tarımsal Sanayi Depolama Alanı
14MerkezefendiKumkısık166321.550,00Sanayi Alanı
milli-emlak-denizli-satilik
Milli Emlak Denizli’de Arsa Satılık
Yorum Yap

Yorum Yap