Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi

Linkedin

İŞLEM YÖNERGESİ EKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Referans Mevzuat

1. Kısım- Genel Hükümler

2. Kısım- Değerleme İşlemleri

3. Kısım- Satış İşlemleri

4. Kısım- Kiralama İşlemleri

5. Kısım- İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi ve Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri

6. Kısım- Taşınmaz Edinim İşlemleri

7. Kısım- Bedelsiz Devir İşlemleri

8. Kısım- Mülkiyet İşlemleri

9. Kısım- İmar İşlemleri

10. Kısım- Taşınmaz Tahsis İşlemleri

11. Kısım- Tespit, Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri

12. Kısım- İdari ve Adli Davalar

13. Kısım- Uluslararası Emlak İşlemleri

14. Kısım- Bütçe, Ödenek, Onarım ve Yatırım İşlemleri

15. Kısım- Taşınır İşlemleri

16. Kısım- Son Hükümler