1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Arsa Satışları

Milli Emlak’tan Antalya’da Satılık Arazi ve Arsalar


Milli Emlak’tan Satılık Arsa

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Alanya ve Gazipaşa Milli Emlak Birimleri, çok sayıda arazi ve arsa satıyor.

Her bir ihalede satılacak taşınmazlar, bunların imar durumları, toplam satış bedelleri, ihale tarihi, saati ve yeri aşağıdaki linklerdeki tablolarda verilmiştir.

1- Toros Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz Satış İlanı

2- Gazipaşa Milli Emlak Şefliğinden Taşınmaz Satış İlanı

3- Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz Satış İlanı

4- Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz Satış İlanı

2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Teyit yazısının ibrazı gerekir),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;

Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini,

e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur), ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.

Hazine taşınmazlarının (milli emlak) satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. İhaleye nasıl katılabileceğiniz konusunda şu yazımıza bakınız: Milli Emlak İhalelerine Nasıl Katılırım? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

Hazine taşınmazlarının satışı için nasıl başvuru yapabileceğiniz konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine arazilerinin satışı için nereye başvurulur? Satışa çıkan Hazine taşınmazları nasıl ilan edilir?

Satış Bedeli Taksitle Ödenebilecek

Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır.

Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000 TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti alınacaktır.

HES Kodu Gerekiyor

İhaleye katılacakların COVİD-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

Alanya Milli Emlak Satılık Doğu Antalya Milli Emlak Satılık Gazipaşa Milli Emlak Satılık Toros Milli Emlak Satılık

ANTALYA-MILLI-EMLAK-satilik-arsa
ANTALYA MİLLİ EMLAK satılık arsa

Yorum Yap