1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak’tan Satılık Arazi ve Arsalar


Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile Devlete ait taşınırların kamu hizmet ve menfaatleri doğrultusunda yönetiminden sorumlu olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ana hizmet birimidir.

Milli Emlak tarafından yapılacak ihalelere nasıl katılacağınız ve diğer şartlar konusunda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Milli Emlak İhalelerine Nasıl Girilir? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınmaktadır.

Milli Emlak Arsa Satışları

Aşağıdaki linkten, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan arazi ve arsaları inceleyebilirsiniz.