Nazım ve Uygulama İmar Planları Yapma ve Uygulama Yetkisi

a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi

3194 sayılı Kanun’un 8. maddesinde “Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle (büyükşehirler ve özel planlama yetkisi bulunan alanlar ve Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere) belediye sınırları içerisinde nazım ve uygulama imar planları belediyeler tarafından yapılmaktadır.

   Uyarı                                                                          

5393 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması sonucu tüzel kişiliği ilk mahallî idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleşmesi veya müşterek kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmaz; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak yapılır. Uygun görüş verilmeyen plan değişiklikleri yapılamaz.       

b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi

İmar Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasında “Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır.   Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında İmar Planı Yapma ve Uygulama Yetkisi

c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi

Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.