Organize Sanayi Bölgeleri Kapsamında Hazine Arazilerinin Yatırımcılara Bedelsiz Verildiği İller

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesinde  “yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri, üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle OSB’lere satılabilir.” hükmü yer almaktadır.

4562 sayılı Kanunun 4. maddesi OSB olarak tespit edilen Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin, 5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devrini öngörmektedir. 5084 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre bu Kanun;

a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illeri,

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri,

Kapsar. Dolayısıyla bedelsiz taşınmaz verilmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilen illerde uygulanır:

a) Fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller

Öncelikle bedelsiz devre ilişkin bu hükümler, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde uygulanır. 1 Seri No’lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğine göre bu kapsama aşağıdaki iller girmektedir.

İl Fert Başına GSYİH ($) İl Fert Başına GSYİH ($)
Adıyaman 918 Hakkâri 836
Afyon 1263 Iğdır 855
Ağrı 568 Kars 886
Aksaray 966 Kırşehir 1488
Amasya 1439 Malatya 1417
Ardahan 842 Mardin 983
Bartın 1061 Muş 578
Batman 1216 Ordu 1064
Bayburt 1017 Osmaniye 1157
Bingöl 795 Siirt 1111
Bitlis 646 Sinop 1459
Çankırı 1136 Sivas 1399
Diyarbakır 1313 Şanlıurfa 1008
Düzce 1142 Şırnak 638
Erzincan 1158 Tokat 1370
Erzurum 1061 Uşak 1436
Giresun 1443 Van 859
Gümüşhane 1075 Yozgat 852

Aynı Tebliğ’e göre 2001 yılı sonrasında illerin fert başına GSYİH tutarları değişse de kapsamda bir değişiklik olmayacaktır.

b) Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri eksi olan iller

İkinci olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerde uygulanacaktır. 1 Seri No’lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller aşağıda belirtilmiştir:

İl Endeks Değeri İl Endeks Değeri
Kilis -0,41175 Kütahya -0,20684
Tunceli -0,40003 Trabzon -0,18582
Kastamonu -0,37558 Rize -0,17840
Niğde -0,35582 Elazığ -0,10131
K. Maraş -0,34968 Karaman -0,09852
Çorum -0,32761 Nevşehir -0,07483
Artvin -0,26018

Aynı Tebliğ’e göre 2003 yılı sonrasında illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değerlerinin değişmesi kapsamda bir değişiklik yaratmayacaktır.

c) Kalkınmada öncelikli yöreler

Son olarak, bedelsiz taşınmaz verilmesine ilişkin bu hükümler kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerde uygulanacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre kalkınmada öncelikli yöreler şunlardır: Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri), Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak[1]

[1] Kaynak: DPT, Erişim Adresi: http://www.dpt.gov.tr/bolgesel.portal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.