Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi

Parselasyon işlemlerinde, düzenlemeye giren parselde DOP alınabilecek yapısız alan yok ise bu durumda DOP’un bedele dönüştürülmesi mümkündür. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle DOP’un alınamadığı hallerde ilgilisinin muvafakati ile DOP, bedele dönüştürülebilir.

Bu husus AAD Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesinde şu şekilde yer almıştır: “Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle DOP’un alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakati ile DOP miktarı bedele dönüştürülebilir.”

Burada iki husus dikkat çekmektedir: Birincisi, DOP’un bedele dönüştürülebilmesi için düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle DOP’un alınamaması gerekir. Üzerinde yapı bulunup da DOP alınamayan parseller için bu şart kendiliğinden gerçekleşmiş demektir. DOP alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmamasına rağmen, sadece belediyeye kaynak yaratmak amacı ile DOP’un bedele dönüştürülmesi mümkün değildir.

İkinci husus, bu hükmün uygulanabilmesi için taşınmaz malikinin/maliklerinin muvafakatine ihtiyaç duyulmasıdır. DOP’un bedele dönüştürülmesi, ancak taşınmaz malikinin muvafakati ile mümkündür.

Bu iki şart gerçekleşir ise üzerinde kat mülkiyetine tabi yapı bulunan parselden DOP alınmayabilir. Bunun yerine DOP kesintisi kadar bedel alınır.

Yönetmeliğin 10. maddesi bedele dönüştürmeyle ilgili olarak “Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirlerin ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine tabidir” hükmünü ihtiva etmektedir. Bu nedenle DOP’un bedele dönüştürülmesinde kıymet takdirleri belediye ya da il özel idaresi tarafından yapılacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.