Plan-Proje Tasdik Harcı Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Tahsil Edilir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Plan-Proje Tasdik Harcı Nedir?

Proje müellifleri tarafından hazırlanan tatbikat projeleri 5 takım halinde düzenlenerek belediyenin ilgili birimine teslim edilir. Usulüne uygun olarak hazırlattırılan bu projelerin idare tarafından onaylanması gerekir.

Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesine göre; proje tasdik işlemleri “plan ve proje tasdik harcına” tabidir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, plan ve proje tasdiki; yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari, statik, tesisat, plan, proje resim ve hesapların tasdikidir.

Bu nedenle, onaylanan projelerden aşağıdaki tarifeye göre plan ve proje tasdik harcının alınması gerekir.

Plan-Proje Tasdik Harcının Matrahı

Plan ve proje tasdik harcının matrahı, inşaat sahasının yüzölçümüdür.

Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir.

İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir.

Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.

Plan-Proje Tasdik Harcının İstisnaları

Kanunun 80. maddesi, kayıt ve suret harcı ile diğer harçlardan müstesna olan işlemleri düzenlemiştir. Buna göre;

a) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler,

b) Sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler,

c) Ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler,

Plan ve proje tasdik harcından müstesnadır.

Plan-Proje Tasdik Harcının Tarifesi

Belediye Gelirleri Kanununun 84. maddesine göre, plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) en az 0,05 TL, en çok 0,15 TL olarak tahsil edilir.

Bu konuda şu yazılarımız da ilginizi çekebilir: İfraz-Tevhit Masrafları, İfraz ve Tevhit Harcı Nedir, Nasıl Hesaplanır

İskan (Yapı Kullanma) İzni Harcı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kim Öder?

Alınacak harcın net tutarı, Bakanlar Kurulunun 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı kararı (Resmi Gazete T/S: 07.05.2005/25808) ile belediye grupları bazında belirlenmiştir.

Bu karara göre; belediye grupları bazında alınması gereken plan ve proje tasdik harçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Belediye GrubuMatrahTarife (TL)
(Konut)
Tarife (TL)
(İşyeri)
1Beher inşaat m2’si için0,090,12
2Beher inşaat m2’si için0,080,11
3Beher inşaat m2’si için0,070,10
4Beher inşaat m2’si için0,060,09
5Beher inşaat m2’si için0,050,08

Tablo Belediye Grupları Bazında Plan/Proje Tasdik Harcı

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

1 geri izleme / bildirim

  1. Proje Tasdiki Dilekçe Örneği - Dilekçe Örneği

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.