3. derece sit şerhi bulunan taşınmazı sonradan edinen kişinin trampa hakkı var mıdır?

Soru CevapCategory: Sit Alanları Hukuku3. derece sit şerhi bulunan taşınmazı sonradan edinen kişinin trampa hakkı var mıdır?
emre asked 8 ay ago

üstad kolay gelsin.
tapusunda 3. derece sit alanı şerhi bulunan taşınmazı satın alan ve satın aldıktan bi süre sonra sit şerhi 1. derece arkeolojik olarak değiştirilen taşınmazın maliki  kişi , trampa hakkından faydalanabilir mi ? ( satın aldıktan bir süre sonra 1. derece arkeolojik sit şerhi konuluyor )

1 Answers
suatsimsek Staff answered 8 ay ago

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’in 4. maddesine göre “Sit alanı olduğuna dair tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinilen” taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampa edilemez.”
 
Yönetmelik şerhin hangi dereceye ait olduğu konusunda bir ayrıma gitmemiştir. Bu nedenle 3. derece sit alanı iken satın alınan fakat sonrasında 1. derece sit alanı ilan edilen taşınmazın da bu hüküm çerçevesinde Hazine taşınmazları ile trampa edilemeyeceğini düşünüyorum