2b taşınmazı üzerinde yapılan 2015 yılı yapımı bina için bedel alınır mı?

Soru CevapCategory: 2/B Alanlarının Satışı2b taşınmazı üzerinde yapılan 2015 yılı yapımı bina için bedel alınır mı?
Serdar BENER asked 8 ay ago

2B olarak ayrılan bir taşınmaz üzerinde çifçi olmayan şehirde ikamet eden bir şahıs tarafından hobi bahçesi ve bağ evi inşaa edilmiş, kadastro da bu şahsı hak sahibi olarak bildirmiştir. Satacağımız taşınmazın aynı mahalde köyde oturan çiftçilik yapan haksahibi taşınmazından fiyatınını ayrı olması gerekmez mi? Kolay gelsin.

1 Answers
suatsimsek Staff answered 8 ay ago

Kanun bu şekilde bir ayrım yapmamıştır. Kanun’un yapmadığı köyde oturan/şehirde oturan ayrımını idare olarak biz yapamayız.
 
6292 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre “Bu Kanun kapsamında kalan alanların devir ve satışlarından elde edilen gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, doğrudan hak sahiplerine satılacak taşınmazların üzerindeki yapılar hakkında ise aynı maddenin son fıkrası hükmü
uygulanmaz”
 
Dolayısıyla alıcının hak sahibi olması kaydıyla bu durumda olan yapılar kıymet takdirinde dikkate alınmamalıdır.