Tapu tahsis amaçlı olarak belediyeye devredilen Hazine taşınmazlarındaki şerhin işlevi?

Soru CevapCategory: Hazine Taşınmazlarının DevriTapu tahsis amaçlı olarak belediyeye devredilen Hazine taşınmazlarındaki şerhin işlevi?
Ercan Taşar asked 1 ay ago

İyi akşamlar üstad Tapu tahsis belgesi olan vatandaşların Tapu tahsis belgesinde belirtilen yüzölçümü kadarını vatandaşa vermek üzere belediyeye devir işlemi yapıldı ve tapuya 266 sayılı tebliğe göre (İlgili belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmaz malların, 2981 sayılı Kanun ve söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmaması halinde, bedelsiz olarak tekrar Hazineye dönecektir) şerhi konuldu bu şerhin konulmasi hususu dogru mudur ?bşerh varken yeri satabilir mi veya yıkıp yüksek katlı bina yapmaya engel midir bu şerh teşekkürler iyi çalışmalar.

1 Answers
admin Staff answered 3 hafta ago

266 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre “belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmaz malların, 2981 sayılı Kanun ve söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmaması halinde, bedelsiz olarak tekrar Hazineye döneceğine dair tapu kütüğüne şerh konulması” gerekmektedir.
Bu şerhin konulması mevzuatsal bir zorunluluktur. 
Şerh, belediyelerin söz konusu taşınmazı 2981 sayılı Kanun amaçlarında kullanması ve hak sahiplerine devretmesi amacıyla konulmuştur.
Şerhin olması, taşınmazın satışına engel değildir.
Bununa birlikte yapının yıkılarak mevzuatta öngörülenin aksine çok katlı bina yapılması mümkün değildir.
266 sayılı Tebliğe göre bu alanda yapılacak yapılar 4 katı (12.50) geçemez: “Islah imar planı veya kadastro planları sonucu oluşan veya mevcut imar planının uygulanamaması nedeniyle belediye meclisi kararıyla ıslah imar planı olarak kabul edilen ve üzerinde kanun kapsamındaki tapu tahsis belgesi almış veya almaya hak kazanmış kişilere ait gecekondu bulunan, imar planında binaların azami yüksekliği 12.50 metreyi geçmemek üzere, konut alanı olarak ayrılan ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen yerler kapsamında bulunmayan…”