Serbest Bölge Olarak Belirlenen Hazine Taşınmazları Üzerinde Yatırımcılara Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi

Makalemizi paylaşır mısınız?

Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

Serbest bölgeler, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Serbest bölgeler Kanununun 2. maddesine göre Türkiye’de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.

Serbest bölgelerde, kiralama, doğrudan satış, Hazine’ye intikal eden yapıların satışı, irtifak hakkı tesis edilmesi ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde kullanma izni verilmesi olmak üzere dört tahsis şekli bulunmaktadır.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesine göre bu Kanun hükümleri uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılar lehine, serbest bölge sınırları içerisinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi, arsa ve binalar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesi ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde ise aynı süre ile kullanma izni verilmesi mümkündür.

324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcıların talep etmesi halinde, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir. Buna göre irtifak hakkı bedeli, rayiç bedel olacaktır.

Tebliğ’de irtifak hakkının ne şekilde tesis edileceğine dair bir hüküm yer almamaktadır. Ancak doğrudan tesis edilebilecek irtifaklar arasında serbest bölgeler sayılmadığına göre irtifak hakkının, 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesine istinaden pazarlıkla yapılması gerekir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.