Devlet İhale Kanunu Genel Uygulaması – Gayrimenkul Mevzuatı


Devlet İhale Kanunu Genel Uygulaması

Gayrimenkul Mevzuatı >
KategoriAdı
Kanunlar2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri190 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bilirkişi Ücretleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-04498 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığında Görüş Sorulmayacak Durumları Düzenleyen 305 sayılı Tebliğin İptali Hakkında)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-07888 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale Yapılan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması )
Milli Emlak Genel Yazısı2008-07917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ Cetveli)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-01438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığından Görüş İstenirken Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-04407 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale İlanlarının İnternette Yayımlanması)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-00147 sayılı Genel Yazı (Bedel tespit ve ihale komisyonlarının oluşumu)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-18218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Doldurulacak Form)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-21320 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında İzin Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2012-33780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Bazı İşlemler)
Milli Emlak Genel Yazısı2013-39592 sayılı Genel Yazı (Milli Emlak İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-31877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012-15 sayılı Başbakanlık Genelgesi İstisnaları)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-41118 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel tespit ve takdir işlemleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-00247 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin komşu parsel maliklerine ve muhtarlıklara tebliği))
Milli Emlak Genel Yazısı2016-00495 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Değerleme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Değerleme Rapor Formatı)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-04948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel Tespit İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-02868 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başvuruların 30 gün içerisinde neticelendirilmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-11683 sayılı Genel Yazı (Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2017-22578 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin ilanı ile ilgili bazı hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2018-229159 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesapları)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-075140 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı ya da Açık Teklif Usulü ile Yapılan İhalelerin Durdurulması)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-091544 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerin ertlenemesi)
Milli Emlak Genelgesi1999-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazları için alınan teknik raporlar için ücret ödenmeyeceği)
Milli Emlak Genelgesi2000-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi2001-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişilere ödenecek ücret)
Milli Emlak Genelgesi2001-1 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2001 malî yılında 2’nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi2002-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2002 malî yılında 2’nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi2002-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi2003-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi2003-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2003 malî yılında 2. derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi2003-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (TKGM Döner sermaye ücreti)
Milli Emlak Genelgesi2003-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesinde bilirkişilik ücr)
Milli Emlak Genelgesi2003-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Turizm Bak. görüş sorraken dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genelgesi2003-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (TKGM Döner Sermaye Ücreti)
Milli Emlak Genelgesi2004-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İkinci derece ita amirlerinin yetkileri)
Milli Emlak Genelgesi2004-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi2005-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi2005-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2005 malî yılında 2 nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)
Milli Emlak Genelgesi2005-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi2005-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi2006-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhaleden yasaklama)
Milli Emlak Genelgesi2006-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Birlikte İhaleye Çıkarılabilecek Taşınmazlar)
Milli Emlak Genelgesi2007-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi2007-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2007 Yılı Satış İhalelerinde Milli Emlak Dairesi Başkanının ve Defterdarın Satış Onay Yetkisi)
Milli Emlak Genelgesi2008-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 yılı bilirkişi ücretleri)
Milli Emlak Genelgesi2008-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Satış, Kira Vb. İşlemlerde Orman İşletmeden Görüş Sorulurken Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genelgesi2014-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Değerleme İşlemleri)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-01. Kısım-Genel Hükümler
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-02. Kısım-Değerleme İşlemleri
Yönetmelikler2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik