Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği

07/05/2020 suatsimsek 0

Ağaçlandırma Yönetmeliği  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların […]

Hazine Arazilerinde Ağaçlandırma Hibesi

17/01/2017 suatsimsek 0

11.01.2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikle Hazine arazilerinde ağaçlandırma yapacak kişilere Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden hibe yapılması […]