Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği

07/05/2020 suatsimsek 0

Ağaçlandırma Yönetmeliği  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların […]