Kamu Binalarında Yapım ve Onarım ile İlgili Mevzuat – Gayrimenkul Mevzuatı


Kamu Binalarında Yapım ve Onarım ile İlgili Mevzuat

Gayrimenkul Mevzuatı >
KategoriAdı
Bakanlar Kurulu Kararları2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu taşınmazlarıyla ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanlığından izin alınması)
Bakanlar Kurulu Kararları2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (Kamu Binaları Standartları Rehberi)
Kanunlar0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri105 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Bina küçük onarımı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri164 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırım ve onarım işlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri292 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yapım-Onarım İşlemleri İçin Ödenek Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri304 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yapım-Onarım-Yatırım Projesi Tekliflerinde Dikkat Edilecek Hususlar)
Milli Emlak Genel Yazısı2008-00002 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarının Yapım ve Onarımı)
Milli Emlak Genel Yazısı2009-01186 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konakları ve lojmanlarda yapım ve onarım)
Milli Emlak Genel Yazısı2010-41567 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bina Yıkımlarında Uyulacak Esaslar)
Milli Emlak Genel Yazısı2011-26926 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarında Yapım ve Onarım)
Milli Emlak Genel Yazısı2014-00855 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)
Milli Emlak Genel Yazısı2015-00470 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapım ve Onarım Ödenek Talepleri)
Milli Emlak Genel Yazısı2016-00166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2016 Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)
Milli Emlak Genel Yazısı2019-030067 sayılı Genel Yazı (AKOY Protokolü)
Milli Emlak Genelgesi2002-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım işleri)
Milli Emlak Genelgesi2005-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi2006-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım taleplerinin MEOP’a girişi)
Milli Emlak Genelgesi2011-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri)
Milli Emlak İşlem YönergesiMilli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-14. Kısım-Bütçe, Ödenek, Onarım ve Yatırım İşlemleri
YönetmeliklerÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği