Milli Emlak Paylaşım

05/01/2022 177

Hazine Taşınmazlarının Satışında 2022 Yılı Parasal Limitler

Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla satışında parasal sınırlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun yaptığı atıf nedeniyle,...

06/09/2021 225

2021-1634504 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7326 Sayılı Kanun Süre Uzatımı)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-97208366-010.05[3100.0]-1634504                        01.09.2021 Konu: Süre Uzatımı...

04/08/2021 203

2021-37462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar barışında taşkın yapılar)

T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: E-19342153-622.02[3313.0]-37462                            * 10.02.2021 Konu: İmar barışı/taşkın yapı...

02/07/2021 184

2021-1243608 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dilekçe Modülü)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-82405078-930-1243608                   01.07.2021 Konu: 3303-28886 Dilekçe...

26/06/2021 340

Kıyılarla İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Bu yazımızda kıyılar ve kıyı hukuku ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarını paylaşıyoruz. Kıyı...

26/06/2021 343

Kıyılarla İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E: 2004/4133 K: 2004/5178 T: 28.06.2004 A. D. ve müşterekleri ile Hazine ve Ö. Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki tescil

18/06/2021 291

Lojmanda Kalanlar Hangi Giderleri Öder? Lojman Giderlerinden Hangileri Kurumlar Tarafından Ödenir?

Kamu konutu için yapılacak giderlerden hangilerinin konutta oturanlardan ve hangilerinin kamu idarelerince karşılanacağı, Kamu Konutları...

11/06/2021 257

Sahil Şeridi Nedir? Nasıl Belirlenir? Sahil Şeridinde Uygulanacak İlkeler Nelerdir?

Sahil Şeridi Nedir? Kıyı Kanunu’na göre sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay...

11/06/2021 328

Kadastro Bölgesi ve Kadastro Çalışma Alanı Nedir?

Kadastro Bölgesi Nedir? 3402 sayılı Kadastro Kanunu‘na göre, her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin...

03/06/2021 282

Mal Memuru Nedir? Mal Memuru Kime Denir?

Milli emlak kavramını ve milli emlaki yönetmekle görevli mal memuru kavramını anlayabilmek için bunların kökenine...

02/06/2021 299

İmar Planlarının ve Parselasyon İptalinin Sonuçları ve Taşınmaz Değerine Etkisi

İmar Planlarına İlişkin Davalarla İlgili Genel Bilgiler İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesi iptal davasının...

28/05/2021 182

2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Sayı: E-10765071-000[3361.0]-861823                               27.05.2021 Konu: Rekreatif Amaçlı...

27/05/2021 385

2021-970974 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak işlemlerinden Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına pay ayrılması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: E-64204757-869[G.D.]-970974                      25.05.2021 Konu: Döner...