Taşınmazda Yatırımı Bulunan Yatırımcı Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açabilir mi?

Danıştay 6. Dairesi 05.06.1996 tarihli ve E:1995/6867, K:1996/2580 sayılı kararında mülkiyeti Hazine’ye ait olup turizm yatırımı amacıyla kendisine tahsis edilen (fakat henüz tapuda irtifak hakkı tesis edilemeyen) yatırımcının, bu arazinin imar uygulamasına tabi tutulmasına karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığı yönündeki idare mahkemesi kararını onamıştır.

Ancak bu karar oldukça tartışmalıdır. Bu yatırımcının taşınmazla henüz bir mülkiyet ya sınırlı ayni hak ilişkisi bulunmadığı doğrudur. Ancak bir taşınmazın turizm yatırımı amacıyla bir yatırımcıya tahsis edilmesi, yatırımcı açısından bu taşınmaz/taşınmazlar üzerinde, korunması gereken bir menfaat oluşturur. Bu tarz yatırımlarda yatırımcı, tahsis kararı alıncaya kadar pek çok külfete katlanmaktadır. Emek ve zaman sarf etmekte, ayrıca imar planlarının hazırlanması aşamasında pek çok gidere katlanmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde yapacağı yatırımla, gelecekte belirli bir kazanç elde etmeyi ummaktadır.

Dolayısıyla yatırımcının, bu taşınmazla ilgili olarak kuvvetli ve haklı bir beklentisi söz konusudur. Bu nedenle yatırımcıya tahsis edilen parselle ilgili olarak yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, bu yatırımcıyı bir şekilde etkileyecektir.

Bu açıdan bakıldığında yatırımcının, kendisine tahsis edilen parselle ilgili olarak (henüz irtifak hakkı tesis edilemese dahi) bir menfaatinin var olduğunu, bu taşınmazın parselasyona tabi tutulmasının yatırımcının menfaatini etkilediğini, bu nedenle yatırımcının kendisine tahsis edilen parselle ilgili olarak dava açma ehliyetinin bulunduğunu kabul etmek, hukuk devleti ilkesine daha uygundur. Danıştay’ın da pek çok kararında vurguladığı üzere hukuk devletinde menfaat ihlali kavramı, idarenin yargısal denetiminin kapsamını daraltmayacak ve hukuk devleti ilkesini gerçekleştirecek şekilde geniş olarak yorumlanmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.