Tıbbi ve aromatik bitkiler tebliğinde (379 s. Tebliğ) değişiklik ve 393 sayılı Tebliğ

Resmî Gazete’nin 23 Ağustos 2019 tarihli ve 30867sayılı nüshasında yayımlanan 392 s. Milli Emlak Genel Tebliği ile, Tıbbi ve aromatik bitkiler tebliğinde (379 s. Tebliğ) değişiklik yapıldı.

Ayrıca imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait taşınmazların sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri de dahil tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 393 sayılı Milli Emlak Genel tebliği yayımlandı.

TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 379)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 392)

MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),”

“ç) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/11/2017 30250

 

Eki için tıklayınız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.