TOKİ Mülkiyetindeki Taşınmazlardan Alınacak Ecrimisillerde İndirim Uygulanabilir mi?

TOKİ Mülkiyetindeki Parsellerden Ecrimisil

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile TOKİ Başkanlığının mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan ecrimisil alınması düzenlenmişti.

Bu Kanun’la, 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesine eklenen fıkrayla TOKİ Başkanlığı “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen taşınmazlar hariç olmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde; ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya,” yetkili kılınmıştı.

Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: TOKİ’nin Taşınmazlarından Milli Emlak Ecrimisil Alacak

Bu yazımda bir başka konuya değinmek istiyorum: TOKİ adına kayıtlı taşınmazlarda Milli Emlak teşkilatı tarafından yapılan ecrimisil işlemlerinde peşin ödeme ve itirazsız ödeme indirimleri uygulanır mı?

Milli Emlak Ecrimisillerinde İndirim

Ecrimisil işlemleri ve ecrimisilde indirim konusu 2886 sayılı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesine düzenlenmiştir. Bu maddenin 2. fıkrasına göre “Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır.” Yani ecrimisil itiraz etmeden ödenirse yüzde yirmi, itiraz etmeden peşin ödenirse yüzde otuz beş indirim uygulanır. Konu hakkında detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Milli Emlak Ecrimisilleri Nereye ve Nasıl Ödenir? İndirim var mı? Taksit var mı?

TOKİ Ecrimisillerinde İndirim Olabilir mi?

TOKİ adına kayıtlı taşınmazlarda Milli Emlak teşkilatı tarafından yapılan ecrimisil işlemlerinde peşin ödeme ve itirazsız ödeme indirimlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’a bakmak gerekir.

Bu Kanuna 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile eklenen ek 5. maddeye göre “Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında alınacak olan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesi hakkında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre işlem yapılır”

Yani TOKİ mülkiyetinde bulunan parsellerden Milli Emlak tarafından alınacak ecrimisillerde de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uygulanacaktır. Dolayısıyla TOKİ adına kayıtlı taşınmazlarda Milli Emlak teşkilatı tarafından yapılan ecrimisil işlemlerinde peşin ödeme ve itirazsız ödeme indirimlerinin de uygulanması gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.