Milli Emlak Konuları

Makalemizi paylaşır mısınız?

Hazine Taşınmazlarının Satışı

Hazine Taşınmazlarının Özel Kanunlara Göre Satışı

Hazine Arazilerinin (Tarım Arazilerinin) İşgalcilerine Satışı – 2021/Tüm Konular

İmar Barışında Hazine Arazilerinin Satışı 

Lojmanların Satışı

2/B Alanlarının Satışı

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye

Hazine İhale ve Sözleşmelerinde Damga Vergisi

Hazine Mallarında İrtifak İşlemleri

Hazine Taşınmazlarında Kira

Devlet İhale Kanunu Makaleleri

Makalemizi paylaşır mısınız?