Tüm Milli Emlak Genel Yazıları

Linkedin
Siteye eklediğim genel yazıların listesi… Toplam 285 adet… Büyük bir kısmını worde çevirip ekliyorum. Güncel olsa da olmasa da ekliyorum. Bu hususa dikkat ediniz.
 
İyi çalışmalar dilerim.
 
Suat ŞİMŞEK- Daire Bşk.
 
 

Milli Emlak Genel Yazıları

2019-98986 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Tarım Arazilerinin Satısı)

2019-45779 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması)

2019-30067 sayılı Genel Yazı (AKOY Protokolü)

2019-245501 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazların Hisseli Satış Suretiyle Değerlendirme İşlemleri)

2019-24024 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu konutlarının satışında yapılması gereken işlemler)

2019-214572 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale ilanları)

2019-204283 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Süre Uzatımı)

2019-204257 s. Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı-7181 sayılı Kanun)

2019-168343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi)

2019-168309 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Süre Uzatımı)

2019-152433 sayılı Milli Emlak Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarinda bedel kontrolü)

2019-134063 s. Genel Yazı (4706 sayılı Kanunun Ek 4 ve Geçici 21. maddeleri bedelsiz irtifak hakkı tesisi)

2019-08127 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına başlanmadan Bakanlıktan izin alınması)

2018-30706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)

2018-229159 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesapları)

2018-17928 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ortaklığın giderilmesi davalarında dikkat edilecek hususlar)

2018-178240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Uygulamalarında 7144 s. Kanun süre uzatımı)

2018-153185 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi)

2018-08819 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3573 sayılı Kanun’a göre konulan şerhler)

2018-01357­ sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının mahalle muhtarlıkları hizmet alanı olarak tahsisi)

2017-27859 sayılı Genel Yazı (HTİHY 79. maddesinin 1. fıkrası)

2017-24500 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un 7. maddesi)

2017-22822 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Vadesinde ödenmeyen kira ve irtifak hakkı bedelleri)

2017-22578 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin ilanı ile ilgili bazı hususlar)

2017-22577 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektronik veri girişleri)

2017-21417 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun 4/c ve 4/g Satışları)

2017-20842 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsisli Taşınmazların Kayıt İşlemleri)

2017-20595 sayılı Genel Yazı (2/B taşınmazlarında süre uzatımı, 6745 sayılı Kanun ve BKK Kararı )

2017-18491 s. Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ/TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi)

2017-18451 s. Genel Yazı (Taşınmaz Kayıt İşlemleri)

2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)

2017-15017 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında İşgalin Önlenmesi Hakkında)

2017-14376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira ve İrtifak Bedellerinin Takibinin Sağlanması)

2017-11699 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)

2017-11691 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye Ait Tarım Arazileri Satışı)

2017-11683 sayılı Genel Yazı (Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)

2017-11218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İptal edilen taşınmaz satışlarında bedel iadesi)

2017-10474 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanacak Taşınmaz Portföyü)

2017-08775 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B ve Tarım Arazilerinde Bedel Takdiri)

2017-08718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi – Toplulaştırma)

2017-08550 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye sınırları dışı Hazineye ait tarım arazileri)

2017-06202 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin satışı, Tebligatların durdurulması)

2017-05973 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2017 Yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri)

2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi)

2017-02868 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başvuruların 30 gün içerisinde neticelendirilmesi)

2017-01930 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma 2017 Yılı Kira Bedelleri Cetveli)

2017-00342 sayılı Genel Yazı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması Açısından Mücbir Sebep Durumları)

2016-36057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesaplarındaki Bakiyelerin Akıbetinin Araştırılması)

2016-35703 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satış İşlemleri İçin bakanlıktan İzin Alınması)

2016-27709 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait Tarım Arazileri Satış İşlemlerinin Hızlandırılması)

2016-27240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Toplulaştırma alanları ve 6292/12. madde satışları)

2016-25425 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Süre Uzatımının Nasıl Uygulanacağı)

2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat)

2016-14327 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasındaki Protokol Değişikliği)

2016-12631 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin 6292 s. Kanun Kapsamında Satışıyla İlgili Açıklamalar)

2016-12630 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Personelinin başka kurumların iş ve işlemlerinde görevlendirilmemesi)

2016-08311 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sk. 12. madde Hazineye ait tarım arazileri)

2016-07336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin rayiç bedelleri)

2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi)

2016-04953 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi)

2016-04948 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel Tespit İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

2016-03822 sayılı Genel Yazı (Turizm Yatırımları 2016 Yılı Birim Maliyetler Listesi)

2016-01187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Trampa ve Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satın Alımlarında Muhasebe İşlemleri)

2016-00495 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Değerleme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Değerleme Rapor Formatı)

2016-00166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2016 Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)

2015-27787 sayılı Mili Emlak Genel Yazısı (6292 SK 12 nci madde- Hazineye ait tarım arazileri)

2015-26445 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira İşleminde Ek Kesin Teminat Alınamayacağı)

2015-25068 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tütün ve alkollü içkilerin imhası)

2015-24347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarının Değerlendirilmesi)

2015-17648 sayılı Genel Yazı (Satış Bedellerinin MEOP Üzerinden Bakanlıkça Kontrol Edilmesi)

2015-16829 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmazların kaydında rayiç bedeller)

2015-13808 sayılı Genel Yazı (Satış İşlemlerinde İlan)

2015-13122 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi)

2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)

2015-11815 sayılı Genel Yazı (Tarihi Sit Kentsel Etkileşim Geçiş Alanında Kalan Taşınmazlarda Kültür Bakanlığından Görüş)

2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)

2015-07744 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-4/C Maddesine Göre Hissedara Satış)

2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanlarındaki Taşınmazların Trampası)

2015-07589 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazlarıyla Trampası)

2015-06653 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında TKGM Döner Sermaye Bedeli)

2015-06170 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi)

2015-05602 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Lisanssız Elektrik Üretimi Tesisi İçin Kamu İdarelerine Tahsisi)

2015-04438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Av Tüfekleri)

2015-04172 sayılı Genel Yazı (Tahsisli Taşınmazlarda Kira)

2015-02587 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Derneklerden Hazineye İntikal Eden Mallar)

2015-02308 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifakları 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi)

2015-02167 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi)

2015-02166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi)

2015-02028 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İşgalli Tarım Arazilerinin Pazarlıkla Kiraya Verilmesi)

2015-01352 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Türk Telekom Kullanımındaki Taşınmazlardan Ecrimisil)

2015-01336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveli)

2015-00670 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dershanelerin Dönüşümü)

2015-00470 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapım ve Onarım Ödenek Talepleri)

2015-00247 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhalelerin komşu parsel maliklerine ve muhtarlıklara tebliği))

2014-43592 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 Tarım Arazilerinin Satışı)

2014-42886 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarından AİHM Nezdinde Tazminat Ödenenler)

2014-41120 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM, Baz İstasyonu, Reklam Panosu Kiralamalarında Bedel Tespitinde Zeminin Rayiç Bedeli Dışında Dikkate Alınacak Hususlar)

2014-41118 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bedel tespit ve takdir işlemleri)

2014-38018 sayılı Genel Yazı (Yenilenebilir enerji üretimi amaçlı irtifak hakkı taleplerinin, ikinci bir talimata kadar kabul edilmemesi )

2014-36917 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışı Mümkün Olmayan 2/B Taşınmazlarında Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi)

2014-36660 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ÖÇK Bölgeleri, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Ecrimisil)

2014-34871 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taş. İdaresi Hakkında Yönetmelikte 11.09.2014 Tarihli Değişiklikler))

2014-32846 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Yatırım Teşvikte Şirketlerin Mali Durumuna İlişkin Olarak Bakanlığa Gönderilecek Belgeler)

2014-32459 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamulaştırma Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesinin Hangi Kurum Tarafından Yapılacağı)

2014-31877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012-15 sayılı Başbakanlık Genelgesi İstisnaları)

2014-28886 sayılı Genel Yazı (Satış işlemleri açısından, belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınacak tarih)

2014-22424 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye devir 2012-15 s.Başbakanlık Genelgesi İstisna)

2014-22269 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 s.Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdareler Lehine Verilen İrtifak Haklarının Durumu)

2014-20245 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine Yapılacak Tahsislerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Bakanlığa Gönderilecek Bilgiler)

2014-19294 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İhbarnamelerinin Bazı Şirketlerin Genel Müdürlüklerine de Gönderilmesi Gerekliliği)

2014-18378 sayılı Genel Yazı (Taşınmaz Değerlerinin MEOP’a Girilmesi)

2014-17077 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jandarma ve MSB’ye Tahsisli Taşınmazların Kira İşlemlerinde Yetki)

2014-16884 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Büyükşehirlerde 4706/4/d Kapsamında Satış Yapılamayacağı)

2014-14455 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İllerde 222 Gereğince Tahsis Edilen Taşınmazların Durumu)

2014-14281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devirlerin 2012/15 Sayılı Genelgeden Muaf Olması)

2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)

2014-13415 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi Parti Tasfiye İncelemelerinde Vergi Müfettişi Görevlendirilmesi)

2014-12426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Akdi Halefiyet)

2014-11770 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Başvuru Bedeli)

2014-11392 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292-12. Madde Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar)

2014-05658 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (yol, park, yeşil alan veya resmi kurum alanında kalan 2/B vasıflı taşınmazların satışı)

2014-04691 ayılı Genel Yazı (Vakıf, Dernek, Kooperatif ve Kamu İdarelerinin Kira Sözleşmelerinin Feshinden Önce Bakanlıktan İzin Alınması Gerektiği)

2014-03482 sayılı Genel Yazı (2634 Kapsamındaki İrtifak Hakları 2014 Yılı Birim Maliyetleri)

2014-03437 sayılı Genel Yazı (İmar Planı Olmayan Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesi)

2014-02792 sayılı Genel Yazı (Kat Karşılığı Verilen Taşınmazların Envanter Kayıtları)

2014-02563 sayılı Genel Yazı (MEOP Tespit Modülü)

2014-01890 sayılı Genel Yazı (4706/4/c Kapsamında Hissedarlara Doğrudan Satış)

2014-01325 sayılı Genel Yazı (Afet Riskli Alanlardaki Hazine Taşınmazlarının Kat Karşılığı Usulüyle Değerlendirilmesi)

2014-01152 sayılı Genel Yazı (MB İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasındaki Kira Protokolünün İptali)

2014-00885 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapım ve Onarım Ödenek Talepleri)

2014-00885 sayılı Genel Yazı (2014 Yılı Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)

2013-48194 sayılı Genel Yazı (Genel Bütçe Dışındaki Kurululşara Yapılan Tahsislerde Tahsis Şartları)

2013-42937 sayılı Genel Yazı (272 s. Tebliğin Yayımı Tarihinde İşgalli Olan ve Başvuru Yapılan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Şagiline Kiraya Verilebilmesi)

2013-42669 sayılı Genel Yazı (6292 sayılı Kanun Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)

2013-41620 sayılı Genel Yazı (6306 s. Kanun Kapsamında Hak Sahiplerine Verilecek Taşınmazların Tapu Sicilinde Ferağında Yetki)

2013-39747 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mecra İrtifaklarında Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırının Dikkate Alınması Gerektiği)

2013-39692 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar)

2013-39592 sayılı Genel Yazı (Satış, Kira, Tahsis, İrtifak Gibi Milli Emlak İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Durumlar)

2013-38743 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Adalet Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Ceza İnfaz Kurumları Tarafından Kiraya Verilmesine İlişkin Protokol)

2013-38570 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Tarım Arazilerinin Satışı)

2013-36331 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Bu Bakanlık Tarafından Kiraya Verilmesine İlişkin Protokol)

2013-28094 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Taşınırların Tasfiyesi)

2013-25488 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’ye Tahsisli Taşınmazlarda Yalnızca Banka, PTT, Sigorta Acentesi ve Baz İstasyonu Kiralamalarının Maliye Bakanlığınca Yapılacağı)

2013-22328 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun 12. Madde Kapsamında Tarım Arazilerinin Satışı)

2013-21429 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Bütçe Dışındaki Kurumlar Yapılan Tahsislerde Ticari Amaçlı Yerlerin İdaresi)

2013-21278 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhaleden Yasaklama Amacıyla Yazılacak Yazılarda Dikkate Edilmesi Gerekenler)

2013-18597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1164 s. Kanun Kapsamında Devredilen Taşınmazlardaki Şerhlerin Kaldırılması)

2013-15735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira İşlemlerinde Başbakanlıktan İzin Alınmayacak Bazı Durumlar)

2013-08771 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Karayolları Genel Müdürlüğüne Yapılacak Devir Tahsis Trampa İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)

2013-08099 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birliklerine Yapılacak Kiralamalar İçin Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)

2013-06503 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bazı İşlemlerin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)

2013-06315 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakları 2012/15 sayılı Genelge)

2013-05701 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (BOTAŞ’a İrtifak Hakkı Tesisinin 2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Olması)

2013-03987 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başbakanlıktan İzin Yazılarında Dikkat Edilecek Hususlar)

2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)

2013-00807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2013 Ağaçlandırma Kira Bedelleri)

2012-33780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Bazı İşlemler)

2012-33376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mağaraların Doğa ve Milli Parklar GM’den İzin Alınmadan Kiralanmaması ve Tahsis Edilmemesi Gerektiği)

2012-32659 sayılı Genel Yazı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi)

2012-32387 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Tesis Edilen İrtifak Haklarında Damga Vergisi)

2012-26438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifaklarında İşlem Usülleri)

2012-24281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Okul Aile Birlikleriyle 31.12.2012 Tarihine kadar Düzenlenecek Sözleşmelerde Başbakanlıktan İzin Alınmasına Gerek Olmadığı)

2012-24184 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması Amaçlı Yapılacak Kiralarda EPDK’dan Görüş Alınması)

2012-23356 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmazlarda Ferağ İşlemlerinde Taşranın Yetkili Olduğu)

2012-21510 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi)

2012-21320 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında İzin Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar)

2012-21128 sayılı Genel Yazı (Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesinde Damga Vergisinin Ödendiğinin Kontrolü)

2012-18218 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelge Kapsamında Doldurulacak Form)

2012-16267 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazlarda Satış, Kira vb. İşlem Yapılamayacağı)

2012-12590 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Afişlerinin İlanı)

2012-12057 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Kullanıcı Listeleri)

2012-10632 sayılı Genel Yazı (1/2/2012 tarihinden önce onaylanan irtifak haklarında süre)

2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)

2012-06632 sayılı Genel Yazı (2634, 2863, 2873 s.Kanunlar kapsamında kalan yerlerin MB tarafından kiraya verilmesi gerektiği)

2012-04780 sayılı Genel Yazı (Üniversitelere tahsisli taşınmazlardaki ticari alanların kiraya verilmesi)

2012-03182 sayılı Genel Yazı (İrtifak haklarınsa süre)

2012-00147 sayılı Genel Yazı (Bedel tespit ve ihale komisyonlarının oluşumu)

2011-34637 sayılı Genel Yazı (662 s.KHK gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresi GM’ne ait taşınmazların Hazine adına tescili)

2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi)

2011-33825 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İşlemlerinde Yurt Dışı Tebligat)

2011-26926 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarında Yapım ve Onarım)

2011-25283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Seferberliği)

2011-24797 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Maliye Bakanlığı ile Diy.İşl.Bşk. Arasındaki Kira Potokolünün Yürürlüğünün Durdurulması)

2011-19706 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazlarının Devri)

2011-18910 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Uzatma Talebinin Ön İzin Süresi Bitmeden Önce Yapılması Gerektiği)

2011-18671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda MB ile SB Arasında Düzenlenen Protokol)

2011-18391 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Maddeye Göre Yapılacak İhalelerde İhale Komisyonunun Oluşumu)

2011-18216 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Tasfiyesi)

2011-16333 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 s. Kanun Uygulamaları)

2011-15814 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Taleplerinde Maliye Bakanlığına Gönderilecek Bilgi ve Belgeler)

2011-13945 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özelleştirme Suretiyle Satılan Hazine Taşınmazları)

2011-12147 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapatılan Siyasi Partilerin Tasfiyesinde Usulsüz Giderlerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı)

2011-11878 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kira Alacaklarında 6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)

2011-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinenin Taleplerinin Kadastro Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz Karşılanması Gerektiği)

2011-09896 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisillerin GİB’e İletilmesi)

2011-09839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6111 sayılı Kanun’un Uygulanması)

2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 sayılı Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)

2011-08905 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Bedel Tespitlerinin Bakanlık Tarafından Yapılması Gerektiği)

2011-08807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İzale-i Şuyu Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)

2011-06007 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan Yivsiz Tüfeklerin Satılmaması)

2011-04407 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale İlanlarının İnternette Yayımlanması)

2011-03977 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (29.12.2010 Tarihinden Sonraki Yenilenebilir Enerji Yatırımlarından Hasılat Payı Alınmaması)

2011-02418 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu Konutlarında MEOP-Say2000 İşbirliği)

2011-02322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda 1-a Grup Madenlerin Ruhsatlandırılması)

2011-02052 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2011 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)

2011-01560 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Uygulamalarında Özkaynak Hesabı ve İlanlarda Sektör Belirtilmemesi)

2011-01438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığından Görüş İstenirken Dikkat Edilecek Hususlar)

2011-01303 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Balıkçı Barınaklarının Kiraya Verilmesinde Ulaştırma Bakanlığından Görüş Sorulup Sorulmayacağı)

2010-43803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Amacı Değiştirilen Meraların İvedilikle Hazine Adına Tescilinin Sağlanması)

2010-43484 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7269 sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Tahsisinin AFAD’a Yapılması)

2010-41567 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bina Yıkımlarında Uyulacak Esaslar)

2010-40839 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiralanan Balıkçı Barınakları Konusunda Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarına Bilgi Verilmesi)

2010-37985 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Belediyeler Tarafından Doldurulan Doldu Alanlarında Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri)

2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı)

2010-36187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Kapsamında Yatırım Başvuruları Değerlendirilirken Dikkat Edilecek Hususlar)

2010-35807 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Karayolları Genel Müdürlüğüne Tahsisi ve Terki)

2010-30165 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Süresinin Bitiminden Sonra İrtifak Hakkı Tesisi Durumunda Alınacak Bedeller)

2010-29471 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda 6009 s. Kanunla Yapılan Değişikliklerin Uygulanması)

2010-28780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Sözleşmenin Devri)

2010-25960 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB Tahsisli Taşınmazlarda Tahsis Hususunun MEOP’a İşlenmesi)

2010-24548 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye İntikal Eden 634 s. Kanuna Tabi Müstakil Konutların Kamu Konutu Olarak Tahsisinin İstenmemesi)

2010-23872 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi Konusunda Düzenlenecek Protokol)

2010-23696 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Sözleşmelerinin ve Resmi Senetlerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi gerek Bazı Hususlar)

2010-22232 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bakanlıktan İzin Alınacak Özel Satışlar, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)

2010-19769 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yatırımlara Devlet Yardımında Teşvik Belgesi Olmadan da İşlem Yapılabileceği)

2010-13322 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Elektrik, Gaz, Buhar Üretmek Amacıyla Verilen İrtifak Haklarında Hasılat Payları)

2010-11482 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satışa Çıkarma Yetkisi, TOKİ’den Görüş Sorulmayacak Durumlar)

2010-06611 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine İrtifak Hakkı Verilmiş Parsellerin Özelleştirilmesi Halinde Yapılacak İşlem)

2010-04832 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ön İzin Aşamasında Yer Teslimi Yapılmaması, İnşaata Başlanmaması Konusunda Yatırımcının Uyarılması)

2010-00975 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi İçin Planlama Yönünden Yapılması gerekenler)

2009-50027 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarında İfraz İşlemleri)

2009-47860 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-KBS Kullanımı Açısından Alınması gerekli Önlemler ve Tedbirler)

2009-42865 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üniversitelere Tahsisli Taşınmazların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Gelirin İlgili Üniversite Bütçesine Gelir Kaydedilmesi)

2009-40250 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ecrimisil Konusunda MEOP-VEDOP İşbirliği)

2009-39678 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak hakkında Hak Lehtarı Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinden Pay Alınması)

2009-22968 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MEOP-TAKBİS Eşleşmesi İçin Yapılması Gerekenler)

2009-19283 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (KGM Tahsisli Taşınmazların Sicilden Terki Konusunda KGM’ye Yetki Devri)

2009-15411 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jojoba ve Paulownia Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)

2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)

2009-10155 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Haklarında Hak Lehtarının İşletme Hasılatının Vergi Dairesi Başkanlıklarına Bildirilmesi)

2009-01168 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarının Yapım ve Onarımının İçİşleri Bakanlığınca Yapılması, Diğer Kurumlarla Ortak Kullanılan Hizmet Binalarında ve Kamu Konutlarında Ödenek Talepleri)

2008-63597 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taksitlendirilmeyecek Ecrimisil Sınırı, 31.12.2009 Tarihine Kadar)

2008-61816 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyılardan Ecrimisil Alınırken Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)

2008-55915 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Harca Esas Değer Üzerinden Satılan Küçük Sanayi Sitelerinin Kredi Borcu Nedeniyle İcraen Satılması Durumunda Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılması)

2008-55790 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’na Tahsisli ve 189 sayılı Kanun’a Tabi Taşınmazların Satışı)

2008-53904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Küçük Sanayi Sitesi Olarak Kullanılmak Üzere Satılan Taşınmazların Tapu Kütüklerine Konacak Şerhler)

2008-52729 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Yapılacak Satışlardan Elde Edilecek Gelirlerden Belediyelere Pay Verilmeyeceği)

2008-52200 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Yapılan Kiralama İşlemlerinde KDV Muafiyeti)

2008-50721 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Dava Konusu Edilmiş Ecrimisillerde 5736 sayılı Kanun’un Uygulanışı)

2008-49979 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilen Alanların İmar Planında Başka Amaçla Planlanamayacağı)

2008-46686 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İki Defa İhaleye Çıkarılıp Satılamayan Taşınmazların, Satın Alma Talebi Olmadan Ya Da İkinci İhale Tarihi Üzerinden En Az Bir Yıl Geçmeden Satışa Çıkarılmaması)

2008-42361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünden Görüş Sorulacak Durumlar)

2008-35904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarındaki Ecrimisil Uygulamalarında Kalkınma Bakanlığı Birim Fiyatlarının Yüzde 18’inin Alınması Uygulamasına Son Verilmesi)

2008-24692 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslarla İlgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi)

2008-21246 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Bugüne Kadar TSK kullanımında Bulunan Taşınmazlar İçin Cins Tashihine Gerek Olmadığı, Bundan Sonra MSB Tahsislerinde Tahsisle Birlikte Cins Değişikliği İşleminin Yapılması Gerektiği)

2008-14916 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)

2008-14176 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış Yazılarının Bakanlığımıza Posta Yoluyla Gönderilmesi Zorunluluğu)

2008-11971 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Hazine Taşınmazlarının 3. Kişilere Kiraya Verilmesi)

2008-09737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Eski İrtifakların Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe Uyarlanması)

2008-07888 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üzerine İhale Yapılan İsteklinin İhaleden Yasaklı Olup Olmadığının İhale Kararının Alınmasından En Geç 5 Gün İçinde Araştırılması ve Sonrasında İta Amiri Onayına Sunulması Gerektiği)

2008-07197 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Yerlerin Açık Teklifle Kiraya Verilmesi)

2008-04498 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığında Görüş Sorulmayacak Durumları Düzenleyen 305 sayılı Tebliğin İptali Hakkında)

2008-03540 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalan Hazine Taşınmazlarının Satışının Yapılabileceği)

2008-01397 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2008 Yılı Ağaçlandırma Bedelleri)

2008-00002 sayılı Milli Emlak Genel YazısıHükümet Konaklarının Yapım ve Onarımının İçİşleri Bakanlığınca Yapılması, Diğer Kurumlarla Ortak Kullanılan Hizmet Binalarında ve Kamu Konutlarında Ödenek Talepleri)

2007-75522 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında Fotoğrafının ve Krokisinin de Bakanlığa Gönderilmesi Gerektiği)

2007-74862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Yapımı Planlanan Otoyol Güzergahında Hazine Taşınmazlarının Satışı Öncesinde Karayolları GM’de Görüş Alınması)

2007-74087 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ve J.G.K’na Tahsisli Taşınmazlarda Kiraya Verme Yetkisi)

2007-73659 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında 5403 sayılı Kanun Uygulamaları)

2007-71462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satışında 313 s. Genel Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması)

2007-58321 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarının Satış Bedelinin Tespitinde 313 s. Tebliğde Belirtilen Yöntemlerin Kullanılması Gerektiği)

2006-02044 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2006 Yılı Ağaçlandırma Kira Bedelleri)

2005-07351 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Alanlarından Ecrimisil Alınması)

2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Turistik Tesislerden Kalkınma Bakanlığınca Belirlenen Birim Maliyetlerin % 18’i Oranında Ecrimisil Alınması)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.