Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kitabı

Makalemizi paylaşır mısınız?

Kitap Hakkında

2013 yılında Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Ülkemizdeki konut stokunun büyük bir kısmı, imar mevzuatına aykırı yapılmış durumdadır. Bu durum bir yandan afet riski ortaya çıkarmakta, bir yandan da çarpık bir kentleşme ve çirkin bir görüntü oluşturmaktadır.

Bu alanların dönüştürülebilmesi amacıyla, 2000 yılından sonra üç önemli kanun yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan birincisi, 2012 yılında yürürlüğe konulan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu Kanun, gerek yapılış tarzları nedeniyle ve gerekse yapıldıkları yer itibarıyla afet riski altında olan yapıların yıkılarak yenilenmesini hedeflemektedir.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi, kentsel dönüşümü konusunu düzenlemektedir.

Bunun yanı sıra 2005 yılından beri yürürlükte olan 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerin yenilenerek korunması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, bu üç kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarını, bir süreç halinde okuyucunun gözleri önüne sermeyi hedeflemektedir. Çalışma, dönüşüm uygulamalarını, işlem süreçlerine uygun olarak açıklama amacı taşımaktadır.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları, ikinci bölümde Belediye Kanunu kapsamındaki kentsel dönüşüm uygulamaları, üçüncü ve son bölümde ise sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerdeki yenileme çalışmaları açıklanacaktır.

İçindekiler

İçindekiler için: Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kitabı İçindekiler Sayfası

Satın Almak İçin

Kitabı satın almak için, kitap ücreti olan 30 TL’yi aşağıda gerekli bilgileri verilen hesaba yolladıktan sonra suatsimsek@yahoo.com adresine, kitabın yollanacağı adres ile iletişim bilgilerini içeren bir e-mail atınız veya Kitap Sipariş Formunu doldurunuz.

Hesap Sahibi: Suat ŞİMŞEK
Hesap No : 01103064
IBAN : TR07 0001 2001 6670 0001 1030 64
Şube : 1667 / ÇEVRE VE ŞHR. BAK. UYDU ŞB/ANK

Makalemizi paylaşır mısınız?