Tüzel Kişiliğin Hissedarı/Üyesi Adına AİHM’de Dava Açma Ehliyeti

Tüzel kişiliklerin, kendilerini ilgilendiren tasarruflar nedeniyle AİHM nezdinde dava açma ehliyetleri bulunmakla birlikte, Sözleşme’ye taraf devletlerin ihmal ya da eylemleri nedeniyle mağdur olan üyeleri adına dava açma ehliyeti bulunmamaktadır (Gözübüyük ve Gölcüklü, 2007: 39). Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliklerin üyelerinin mülkiyetlerini ilgilendiren konularda dava açma ehliyetleri bulunmamaktadır.

AİHM’ne göre bir tüzel kişi “bizzat kendisinin” mağdur olduğunu iddia edemediği durumlarda üyesi adına dava açamaz. Mahkeme 11.03.1985 tarihli Asociacion de Aviadores/İspanya kararında “Hükümet dışı bir örgüt olan bir meslek örgütü/kuruluşu, bizzat mağdur olduğunu iddia edemediği durumda, üyeleri üzerinde etkisini doğuran bir önlem/işlem aleyhine bir başvuruda bulunamaz” şeklinde karar vermiştir (Poroy, 2006: 124).

Ancak Mahkeme’nin bu kararları temel kuruluş amaçları üyelerinin menfaatlerini korumak olan dernekler, sendikalar, meslek örgütleri gibi tüzel kişilerin üyeleri adına dava açma durumlarını oldukça kısıtlayacaktır. İç hukukta dava açma ehliyetine sahip olan bu tüzel kişilerin insan hakları yargılamasında dava açamamaları gibi bir durumun, Sözleşme’nin temel esprisi olan hukukun üstünlüğü ilkesi ile çeliştiği açıktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.