Üst Ölçekli Mekânsal Planların Sosyo-Ekonomik Planlara Uygunluğu

Her ne kadar doktrinde nazım ve uygulama imar planlarının uygun olması beklenen üst ölçekli planların yalnızca İmar Kanununda düzenlenenlerle sınırlı olup olmadığı ve planlardan beklenen amaçların tespiti ve yaşanan belirsizliklerin çözümlenebilmesi için, her tür ölçekteki fiziksel planın, kalkınma planları gibi strateji ve politika belirleyen planlarla ilişkisinin kurulmasının gerekip gerekmediği konusunda farklı görüşler olsa da yürürlükteki mevzuatımız, mekânsal üst ölçekli planların, sosyo-ekonomik planlara uygun olması zorunluluğunu açıkça düzenlemektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6. maddesi mekânsal planların sosyo-ekonomik planlara uygunluğunu düzenlemektedir. Maddeye göre mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken kalkınma planı, bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgeleri ile ortaya konulan hedefler dikkate alınır.

Keza İmar Kanunu’nun maddesinde çevre düzeni planlarının “ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak” yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. maddesinde çevre düzeni planlarının tanımıyla ilgili olarak yer alan “varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak” hükmü gereğince çevre düzeni planlarının varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olması zorunludur.

İl çevre düzeni planının bölge/havza bazında düzenlenen çevre düzeni planına uygunluğu da Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre plan kademelenmesi uyarınca il bütününde yapılan çevre düzeni planları, yürürlükteki bölge veya havza düzeyindeki çevre düzeni planının genel kararlarına aykırı olmamak kaydıyla hazırlanır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.