Yapı Denetimsiz İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

başvuru dilekçesi

tapu kayıt örneği

imar durumu

mimari proje ( oda vizesi )

statik proje ( oda vizesi – ilave katlarda kontrol hesabı )

statik hesaplar ( oda vizesi )

elektrik projesi ( oda vizesi )

sıhhi tesisat projesi ( oda vizesi )

zemin etüdü

aplikasyon krokisi ( harita müh. onaylı )

tus taahhüdü ( mimari, statik, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat )

her proje için ilgili meslek odalarınca işin yerini belirtir belge ( büro tescil belgesi ) ( mimari, statik, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat )

yarım kapaklı dosya

İnşaat Ruhsatı Müracaatın Değerlendirilmesi

Ruhsat vermeye yetkili makam, öncelikle ruhsat talebini içeren dilekçe ve eklerini inceler ve ruhsat talebinin çeşitli yönlerden imar mevzuatına, imar planına, plan hükümlerine ve konu ile ilgili diğer mevzuata uygunluğunu değerlendirir.

İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre idareler, ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

Bu kurallara uyulmaması, mevzuata aykırılık anlamına gelir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.