Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

8 Mayıs 2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen geçici madde ile

“Yapı Kayıt Belgelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedelin, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için % 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanması” esası benimsendi.

Yapı kayıt belgesinde, eksik veya hatalı beyandan dolayı yapılacak güncellemelerde ilave bir bedel çıkar ise;

İlk yatırılan tarih ile 31/12/2019 arası dönem için her ay için % 2 oranında artırılması,

31/12/2019’da bulunan değere, ödeme tarihine kadar kanuni faiz işletilmesi gerekmektedir.

 

İlgili mevzuat metni aşağıdadır:

 

Resmî Gazete T/S: 8 Mayıs 2020-31121

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1 – 6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yapı Kayıt belgelerinde güncelleme yapılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Alınan Yapı Kayıt Belgelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için % 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanır.”

MADDE 2 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Sayıştay görüşü alınan işbu Usul ve Esaslar, 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Usul ve Esasları Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.