Yenilenebilir Enerji Amaçlı Olarak İrtifak Hakkı Tesis Edilen Hazine Parselleri Başka Amaçlarla Planlanabilir mi?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5. maddesinin 13. fıkrasına göre 5346 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemez.

Benzer bir hüküm 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 4. maddesinde yer almaktadır. Buna göre bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu veya Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemez. Belirlenen yenilenebilir kaynak alanları imar planlarına resen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere bildirilir.

Ek Bilgi                                                                                                                              

5346 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir kaynak alanlarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu amaçla çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 09.10.2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.                                                  

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.