Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Plansız Alanlarda Yapılacak Yapılarda Aranacak Şartlar

Makalemizi paylaşır mısınız?

İskan Dışı Alan Nedir?

İskan dışı alanlar; hem her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında, hem de kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanları ifade etmektedir. Kısacası herhangi bir yerleşim ya da imar planı dışında kalan alanlara iskan dışı alan denilir.

İskan Dışı Alanlarda Hangi Hükümler Uygulanır? İskan Dışı Alanlarda Uygulanacak Esaslar

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62., 63. ve 64. maddeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında bulunan iskan dışı alanlarda uygulanacak yapılaşma şartlarını düzenlemektedir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesi, iskan dışı alanlarda ruhsat verme işlemlerini düzenlemektedir. 64. madde hükmüne göre; iskan dışı alanlarda inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapının niteliğine göre Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin “Yapı Ruhsat İşleri” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak ilgili idarece verilir.

İskan Dışı Alanlarda Yapılaşma Koşulları

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında bulunan alanlarda uygulanacak hükümler aşağıda açıklanmıştır.

(1) KAKS

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, iskan dışı alanlarda yapılacak yapılarda inşaat alanına (KAKS) sınırlama getirmiştir. Yönetmeliğin 63. maddesine göre KAKS;

  • Bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binalarında %5,
  • Tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılarda %40,

olarak uygulanır.

Bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binalarında, toplam inşaat alanı hiçbir şekilde 250 m2’yi geçemez.

Beton temel ve çelik çatılı seralar, yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

(2) Bahçe Mesafeleri

İskan dışı alanlarda uygulanacak bahçe mesafeleri de yapının niteliğine göre değişmektedir. Yönetmeliğin 63. maddesine göre;

  • Bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları, yola ve parsel sınırlarına 5.00 m’den fazla yaklaşamaz.
  • Tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar; mahreç aldığı yola 10.00 m’den, parsel hudutlarına 5.00 m’den fazla yaklaşamaz.
(3) Yapılarla İlgili Hükümler
  • Bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binalarının saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 m’yi aşamaz. Bu binalar, 2 katı aşar şekilde inşa edilemez.
  • Tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar; yapı yüksekliği 6.50 m’yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir.
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.