Yorum-Analiz

30 Eki, 2021 68

Devre Mülk Nedir? Devre Mülk Nasıl Kurulur?

1. Devre Mülk Nedir? Devre Mülk Hakkı Nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. maddesine göre, mesken...

28 Eki, 2021 65

Apartman Yöneticisi ve Kat Malikleri Kurulu

1. Apartman Kim Tarafından Yönetilir? Kat Malikleri Kurulu Nedir? Kat mülkiyetine tabi apartmanlar, kat malikleri...

26 Eki, 2021 135

Rekreasyon Alanları Nedir? Rekreasyon Alanlarında Neler Yapılabilir?

1) Rekreasyon Alanı Ne Demek? Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları; kentin açık ve yeşil alan...

25 Eki, 2021 68

Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu

1) Tapu Sicillerinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu Nedir? Taşınmazlara ilişkin aynî hakların Devlet eliyle tutulan tapu...

7 Eki, 2021 44

AİHS Kapsamında Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahalelerde Orantısallık Şartı

1) Genel Olarak Orantısallık Şartı Kıta Avrupası idare hukukuna has bir terim olan orantısallık kavramı,...

7 Eki, 2021 58

AİHS Mülkiyet Hakkına Yapılacak Müdahalelerde Hukuk Tarafından Öngörülme Şartı

1) Hukuk Tarafından Öngörülme Şartı Mülkiyet hakkına yapılacak bir müdahalenin hukuk tarafından öngörülmüş olması gerekmektedir....

25 Eyl, 2021 54

Mülkiyet Hukuku Yönünden “Orman” Kavramı

Anayasanın 169. Maddesinde Orman Anayasanın 169. maddesi, orman kavramının tanımını yapmamıştır. Kavram Orman Kanunu ile...

25 Eyl, 2021 42

Anayasasın 169. Maddesine Göre Ormanlarla İlgili Anayasal İlkeler

1. Anayasanın 169. Maddesi Nedir? 1982 Anayasasının “Ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesi şu...

25 Eyl, 2021 24

Devlet Ormanlarında Bina – Tesis Yasağı ve İrtifak Hakkı Tesisi

3116 sayılı Orman Kanununda Bina – Tesis Yasağı ve İrtifak Hakkı Tesisi 3116 sayılı Orman...

25 Eyl, 2021 92

Ormanların Turizm Yatırımlarına Tahsisi

Ormanların Turizm Yatırımlarına Tahsisi/Tarihçe Kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerindeki ormanlarda irtifak hakkı tesisi,...

25 Eyl, 2021 70

Anayasa’nın 169. Maddesi Anlamında Kamu Yararı

Anayasa’nın 169. Maddesi Normal şartlar altında ormanların orman olarak kullanılması, başka amaçlara tahsis edilmemesi gerekir....

21 Eyl, 2021 70

Mecelle’de Müşterek Mülkiyet

İslam ve Osmanlı hukukunda mülkiyet, malik sayısının bir ya da birden fazla olmasına göre müstakil...

19 Eyl, 2021 46

Osmanlı Mülkiyet İlişkilerinde Feodalite Tartışmaları

Bu Konudaki Tartışmalar Osmanlı İmparatorluğu döneminde tımar sisteminin çok yaygınlaşması ve bu sistemin sonradan iltizam...