1. Ana Sayfa
  2. Kanunlar

5653 sayılı YUNUS EMRE VAKFI KANUNU


YUNUS EMRE VAKFI KANUNU

Kanun Numarası 5653
Kabul Tarihi 05.05.2007
Resmi Gazete T/S 18.05.2007/26526
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Mevzuatın Başbakanlık mevzuatta yer alan tam hali, metnin sonunda yer almaktadır.

Devir

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

Geçici Madde 2 – (1) Vakfın kurulmasından sonra, Vakıf tarafından Kültür Merkezlerinin kurulduğu yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, bu Kanunun amaçlarına uygun faaliyet gösteren birimler, araç ve gereçleri, alacak ve borçları ile birlikte bu ülkede faaliyet göstermek üzere Vakıf tarafından kurulan Kültür Merkezlerine devredilir. Devredilen birimlere ait taşınmazlar ise Vakıf tarafından kurulan Kültür Merkezlerinin bedelsiz kullanımına bırakılır. Devir işlemlerine ilişkin esas ve usûller ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile Bakanlık arasında belirlenir.

(2) Bu birimlerde sözleşmeli veya işçi olarak çalışan personelin tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sözleşmeleri sona erdirilir.

Yorum Yap