İmar Davaları Rehberi Kitabı

Ankara Barosu Avukatlarında İlhami Hazar ile birlikte hazırladığımız “Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle İmar Davaları Rehberi” kitabımızın yeni (4. baskı) baskısı, Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Kitap Hakkında

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Kitap, imar planlarına, parselasyon işlemlerine, ayırma ve birleştirme işlemlerine, yapı ruhsatı-kullanma izni işlemlerine, tehlike arz eden yapıların yıkılması işlemlerine ve para cezalarına karşı açılacak davalar olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları

-İmar Planlarına İtiraz ve Dava

-Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava

-Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar

-Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava

-İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava

-Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava

-İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar

Satın Almak İçin

Kitabı satın almak için, kitap ücreti olan 200 TL’yi aşağıda gerekli bilgileri verilen hesaba yolladıktan sonra suatsimsek@yahoo.com adresine, kitabın yollanacağı adres ile iletişim bilgilerini içeren bir e-mail atınız veya Kitap Sipariş Formunu doldurunuz.

Hesap Sahibi: Suat ŞİMŞEK
Hesap No : 01103064
IBAN : TR07 0001 2001 6670 0001 1030 64
Şube : 1667 / ÇEVRE VE ŞHR. BAK. UYDU ŞB/ANK

 

İçindekiler

İçindekiler kısmı için: İmar Davaları Rehberi-İçindekiler

 

 

Makalemizi paylaşır mısınız?