Yorum-Analiz

Görsel Yok

Devletleştirmenin Anayasal İlkeleri

Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Devletleştirmenin konusu, kamulaştırmadan farklı olarak, herhangi bir taşınmaz değil, özel mülkiyette bulunan teşebbüslerdir. Kamu Yararının Zorunlu Kılması Devletleştirmenin kamulaştırmadan bir diğer farkı […]

Görsel Yok

Kamulaştırmanın Anayasal İlkeleri

Anayasa’nın 46. maddesinde öngörülen kamulaştırma, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkına getirilmiş bir istisnadır. Kamulaştırma, kamu tüzel kişilerinin kamu yararı amacıyla kamu […]

Görsel Yok

Vergilendirmede Genellik ve Eşitlik İlkesi

Vergide genellik ve eşitlik ilkeleri geleneksel vergi adaleti ilkeleridir. Bu ilkeler birbirleriyle ve mali güce göre vergilendirme ilkesiyle yakından ilişkilidir. Vergide genellik ilkesi, cinsiyet, ırk, […]

Görsel Yok

Vergilerin Kanuniliği İlkesi

Vergilerin kanuniliği ilkesi gerek bu yükümlülüklerin muhatabı olan kişiler açısından ve gerekse idare açısından büyük bir öneme sahiptir. Vergilerin kanuniliği ilkesi, demokratik meşruiyet ilkesiyle yakından […]

Son Mevzuat

Haber bülteni