Yorum-Analiz

Görsel Yok

İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi Nedir?

Plan Hiyerarşisi Nedir? İmar Kanunun 6. maddesi planlama kademelerini düzenlemektedir. Madde hükmüne göre; Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; […]

Son Mevzuat

Görsel Yok

İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi Nedir?

Plan Hiyerarşisi Nedir? İmar Kanunun 6. maddesi planlama kademelerini düzenlemektedir. Madde hükmüne göre; Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; […]

Görsel Yok

Milli Emlak İstanbul’da Arsa Satacak

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (PARSEL LİSTESİ PDF OLARAK YAZININ SONUNDA YER ALMAKTADIR.) kiralanması/ satışı, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. […]