Yorum-Analiz

Görsel Yok

Emvali Metruke Mevzuatı

Emvali Metruke Kanunlarının çıkarılış amacını anlayabilmek için öncelikle 1. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu durumun hatırlanması gerekmektedir. Düşman ile işbirliği yapan ve dolayısıyla ülke […]

Görsel Yok

Temlik-i Sahih Nedir? Şarları Nelerdir?

Temlik-i Sahih Nedir? Temlik-i sahih, kamu yararının mevcudiyeti halinde padişahın iznine dayanarak miri araziden belli bir kısmın tefrik edilerek, bedeli peşin alınmak suretiyle fertlere satılmasıdır. […]

Görsel Yok

Hisseli Tapuda Paydaşlıktan Çıkarma Davası

Paydaşlıktan Çıkarma Davası Nedir? Paydaşlıktan çıkarma davası, kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer […]

Son Mevzuat

Görsel Yok

0237 sayılı Taşıt Kanunu

TAŞIT KANUNU Kanun Numarası: 237, Kabul Tarihi: 5/1/1961, Yayımlandığı RG T/S: 12/1/1961-10705 Kanunun şümulü: Madde 1 – a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel […]