Yorum-Analiz

Mecelle’de Müşterek Mülkiyet

21/09/2021 0

İslam ve Osmanlı hukukunda mülkiyet, malik sayısının bir ya da birden fazla olmasına göre müstakil (tekli) mülkiyet ve müşterek mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Mecelle’de […]

İmar Para Cezaları Rehberi – 2021

31/08/2021 0

İmar Kanunu 42. Madde Uygulamaları: İmar Para Cezaları 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ilk fıkrasında ceza verilebilecek bazı fiiller sayılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında […]

Son Mevzuat

Görsel Yok

0000- Mecelle (Tüm Maddeleri)

05/09/2021 0

MECELLE CEMİYETİ’NDEN TANZİM OLUNAN MAZBATANIN SÛRETİDİR Muhât-ı ilm-i âli-i vekâlet-penahîleri buyrulduğu üzre, ilm-i fıkhın emr-i dünyaya taalluk eden ciheti, münâkehât ve muâmelât ve ukûbât kısımlarına […]

İmar Para Cezaları Rehberi – 2021

31/08/2021 0

İmar Kanunu 42. Madde Uygulamaları: İmar Para Cezaları 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ilk fıkrasında ceza verilebilecek bazı fiiller sayılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında […]