Yorum-Analiz

Son Mevzuat

Görsel Yok

2017-22577 s. Genel Yazı (Elektronik veri girişleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 41574005-600-[3230-0]-22577 28/07/2017 Konu: Elektronik veri girişleri 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının yönetiminde paydaş odaklı ve […]

Görsel Yok

2017-24500 s. Genel Yazı (4706 sayılı Kanunun 7. maddesi)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 41574005-600.(3230-0)- 24500……………………………                          18.08.2017 Konu: 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi ……. VALİLİĞINE Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının yönetiminde benimsenen […]

Haber bülteni