NOT: Yazmış olduğum kitaplar hakkında bilgi ve satın alma için şu linke tıklayınız: Suat ŞİMŞEK – Kitaplarım

facebook     instagram    twitter

1977 yılında Çiçekdağı/KIRŞEHİR’de doğan Suat ŞİMŞEK ilk okulu Kabaklı Köyü’nde (Çiçekdağı/KIRŞEHİR) ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

LİSANS: Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü (2002) 

YÜKSEK LİSANS: İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama bölümünde yüksek lisan tamamlamıştır. 

İŞ TECRÜBELERİ

2003- Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı,

2004 Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü

2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır.

2018- Çevre ve Şehircilik Müfettişi

2018- Daire Başkanı- Milli Emlak Genel Müdürlüğü

2022- Başkan Yardımcısı- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

WEB SİTESİ

www.gayrimenkulmevzuati.com isimli siteyi kurmuştur. Halen çalıştırmaya devam etmektedir. Bu sitede emlak hukukuyla ilgili tüm mevzuat (anayasa, kanun, khk, uluslararası anlaşma, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, Başbakanlık genelgesi, kamu idarelerinin tebliğ ve genelgeleri, yüksek yargı içtihatları) yer almaktadır.

KİTAPLARI

BİLİRKİŞİLİK KONUSU: KAMULAŞTIRMA/KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

HAKEMLİ MAKALELER

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Göre Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Devletlerin Pozitif Yükümlülükleri, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 84
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Edinimi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 88
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Kamu Yararı Kavramı ve Devletlerin Takdir Hakkı, Adalet Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 42
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mülkiyet Davalarını İnceleme Yöntemi: Üç Kural Analizi, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 88
 • Kamulaştırmanın Anayasal İlkeleri ve Bu İlkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Karşılaştırılması, Adalet Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 44
 • Kıyılarda Mülkiyet Sorunu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İptal Kararları Işığında Bir Çözüm Önerisi, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 77
 • Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2010-2011, Sayı: 91-92
 • Orman Sayılan Alanlarda Orman Dışı Amaçlarla İrtifak Hakkı Tesisinin Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 81
 • Ormanlar Üzerindeki Bazı Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 79
 • Taşınmaz Kiralamaları Konusunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bu Sınırlamalara Yaklaşımı , İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 84
 • Vergi Politikaları, Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Maliye Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 159
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkına Yapılacak Müdahaleler Açısından Hukuk Tarafından Öngörülme Şartı, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 82
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Mülkiyet Hakkına Yapılacak Müdahaleler Açısından Orantılılık İlkesi, Yıl: 2013, Sayı: 88
 • Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararının Sonuçları Ve Eski Halin İhyası İçin Açılacak Davalarda Görevli Yargı Meselesi, Adalet Dergisi, Ocak 2014, Sayı: 48.
 • Suat ŞİMŞEK
 • Emvali Metruke İle İlgili Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılabilecek Davaların Muhtemel Sonuçları, Adalet Dergisi, Mayıs 2014, Sayı: 49. Sayı
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkının Kapsamı Açısından Mevcut Mülk ve Meşru Beklenti Kavramları, Adalet Dergisi, Eylül 2015, Sayı: 53.
 • Olağanüstü Zamanaşımında Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılma Anı: Anayasa Mahkemesinin 2012/603 Sayılı Bireysel Başvuru Kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2007/58 Sayılı Kararının Tahlili, Adalet Dergisi, Mayıs 2016, Sayı: 55.