İmar Barışı Makaleleri

25/06/2022 901

Hazine Taşınmazına Taşkın Olarak Yapılan Yapı Hazine’ye İntikal Eder mi?

Hazine Taşınmazına Yapılan İzinsiz Yapılar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un, 4916…

17/04/2022 15069

7394 sayılı Kanunla, İmar Barışı, 2/B Arazileri ve Hazine Arazileri Konusunda Neler Değişti?

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı…

15/04/2022 4383

İmar Barışı Hazine Arazileri Satışında Önemli Değişiklikler

İmar Barışında Hazine Arazilerine Başvuru Süresi Uzatıldı 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 Hazineye Ait…

20/05/2021 4317

Yapı Kayıt Belgesi İptalinin Sonuçları ve Yapı Kayıt Belgesi İptaline İtiraz/Dava

Yapı Kayıt Belgesi müracaatta bulunan tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapıya ilişkin bilgilerin beyan edilmesi üzerine…

10/05/2021 2969

Hangi Yapılar İmar Barışı Kapsamında? İmar Barışı Hangi Yapılar İçin Geçerli?

a) İmar Barışı Hangi Yapılar İçin Geçerli? 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesine göre,…

04/12/2020 5036

İmar Barışı Kat Mülkiyeti Geçiş İşlemleri

Yapı Kayıt Belgesi Kat Mülkiyetine Geçiş  Yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi? Hayır,…

28/11/2020 11343

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı -2022

1) İmar Barışı Hazine Arazisi Satışı- 2022 İmar mevzuatına veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara…

13/08/2020 6188

Yapı Kayıt Belgesi Güncelleme – İmar Barışı Güncelleme

1) Yapı Kayıt Belgesi Belge Sahibi Tarafından Güncellenebilir mi? Yapı kayıt belgesinin güncellenip güncellenmeyeceği, tapuda…

13/08/2020 8024

Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Tadilat Yapılabilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Tamirat ve Tadilat Sağlar mı? 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16.…

06/05/2020 3754

Sosyal Donatı Alanları Nedir? Sosyal Donatı Alanlarında İmar Barışı Geçerli midir?

1) Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenmeyecek Alanlar Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 8.…

26/04/2020 10235

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?

Yapı Kayıt Belgesi Nedir? 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesine göre, afet risklerine hazırlık…

20/03/2020 1776

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı

Taşınmazların İmar Barışında Satışı İmar Barışı kapsamında, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş…

25/09/2019 3916

Yapı Kayıt Belgesi Olan Bina Yıkılabilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yer Yıkılabilir Mi? Yapı Kayıt Belgesi Olan Yer Yıkılabilir Mi? 3194 sayılı…

23/08/2019 3334

Kıyılarda, Meralarda ve Ormanlarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

Yapı kayıt belgesi, ancak yapı kayıt belgesi alınamayacak yerde yapı kayıt belgesi alınmış ise iptal…

22/05/2018 4959

Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi İskan Yerine Geçer Mi?

18/05/2018 günlü, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların…